برون‌مرکزی (هندسه)

در علم ریاضیات و هندسه، برون‌مرکزی یا خروج از مرکز برابر با نسبت نیم فاصله کانونی به نیم قطر بزرگ در مقاطع مخروطی مانند دایره و بیضی است. برون‌مرکزی، انحراف یک مقطع مخروطی را از دایره بودن می‌سنجد. خروج از مرکز را با e نشان می‌دهند.

مقاطع مخروطی، به ترتیب افزایش برون‌مرکزی‌شان مرتب شده‌اند. توجه شود که انحنا با برون‌مرکزی رابطه عکس دارد. دایره کمترین برون مرکزی و بیشترین انحنا و خط راست بیشترین برون مرکزی و کمترین انحنا را داراست.

به طور خاص:

  • برون‌مرکزی بیضی بین ۰ تا ۱ است. در صورت ۰ بودن، مقطع دایره است.
  • برون‌مرکزی سهمی ۱ است.
  • برون‌مرکزی هذلولی بیشتر از ۱ است.

در صورتی که خروج از مرکز دو مقطع مخروطی یکسان باشد آن دو مقطع یکسانند (و برعکس).

تعریف ویرایش

هریک از مقاطع مخروطی می‌توانند بدین‌گونه تعریف شوند: مکان هندسی نقاطی که فاصلهٔ آنها از یک نقطه (کانون) و یک خط (هادی) دارای نسبتی ثابت باشند. این نسبت، خروج از مرکز است و با e نمایش می‌یابد.

اگر یک صفحه، مخروطی را در زوایای مختلف قطع کند، برون‌مرکزی برابراست با:

 

که در آن آلفا زاویه صفحه با افق و بتا زاویه بین مخروط و افق است.

در حالت دیگر، خروج از مرکز برابر است با c تقسیم بر a که c نصف فاصلهٔ بین دو کانون است و a اندازهٔ قطر بزرگ.

اندازه‌های مرجع ویرایش

مقطع مخروطی معادله خروج از مرکز (e) خروج از مرکز خطی (c)
دایره   ۰ ۰
بیضی      
سهمی   ۱  
هذلولی      

a برابر با نصف قطر بزرگ و b برابر با نصف قطر کوچک است.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Eccentricity» ویکی‌پدیا دانشنامهٔ آزاد. (دسترسی در ۹ آوریل ۲۰۱۱

برای مطالعه بیشتر ویرایش