بزیان (به انگلیسی: Goat-antelope) زیرخانواده‌ای با جثه متوسط از خانواده گاوان است که از گونه‌های مهم آن می‌توان به بزها و گوسفندها اشاره کرد.

گونه‌ها

خانواده گاوان

منابع

  • Geist, Valerius (1984). Macdonald, D., ed. The Encyclopedia of Mammals. New York: Facts on File. pp. 584–587. ISBN 0-87196-871-1.