بلندتاج‌دندانان

تیره‌ای از پرنده‌پایان
بلندتاج‌دندانان
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پیشین, ۱۳۰ تا ۱۲۵ میلیون سال پیش
Hypsilophodon Melb Museum email.jpg
بلندتاج‌دندانان، Hypsilophodontidae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران

بلندتاج‌دندانان (نام علمی: Hypsilophodontidae) نام یک تیره از فروراسته پرنده‌پایان است.

unnamed

هترودونتوسور

اسکوتلوسورئوس

لزوتوسور

آگیلی‌سور

Hexinlusaurus

Othnielosaurus

شگرف‌خزندگان
کوه‌پیماییان

TMP 2008.045.0002

Oryctodromeus

آلبرتاپیما

Orodromeus

زفیروسور

شگرف‌خزنده‌ایان

Parksosaurus

چانگچونوسور

Haya

جهولوسور

تسیلوسور assiniboiensis

Thescelosaurus neglectus

هیپسیلوفدون

گاسپارینازار

تنونتوسور

Other پرنده‌پایان

منابع

پیوند به بیرون