جهولوسور

سرده‌ای از پرنده‌پایان
جهولوسور
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پیشین, ۱۳۰ میلیون سال پیش
Jeholosaurus 2.jpg
جهولوسور، Jeholosaurus
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: خزندگان
راسته: پرنده‌کفلان
سرده: Jeholosaurus
گونه: shangyuanensis

جهولوسور (نام علمی: Jeholosaurus) نام یک سرده از فروراسته پرنده‌پایان است.

Ornithischia

پزانوسور

دایناسور ناجوردندان

نخست‌دونده

Genasauria

لزوتوسور

زره‌پوشان

نوپرنده‌کفلان

Stormbergia

آگیلی‌سور

Hexinlusaurus

شاخ‌پایان

لبه‌دارسران

پرنده‌پایان

Orodromeus

Haya

چانگچونوسور

Jeholosaurus

هیپسیلوفدون

to ایگوآنادندانان

پرنده‌کفلان

پزانوسور

دایناسور ناجوردندان

Genasauria

زره‌پوشان

شاخ‌پایان

Stormbergia

آگیلی‌سور

Hexinlusaurus

بلندتاج‌دندانان

Othnielia

هیپسیلوفدون

Jeholosaurus

یاندوسور

Orodromeus

زفیروسور

پرنده‌پایان

لبه‌دارسران

منابع