بلوچستان انگلیس

بلوچستان انگلیس نام بخش شرقی بلوچستان بود که در میانه دوره قاجار انگلیسی‌ها آن را از خاک ایران جدا کردند و از آن پس به این نام شناخته شد. با تأسیس کشور پاکستان انگلیسیها این بخش از سرزمین بلوچستان را به کشور تازه تأسیس پاکستان الحاق نمودند. این منطقه هم‌اکنون با نام ایالت بلوچستان شناخته می‌شود.

بلوچستان انگلیس از دو بخش جنوبی (مکوران) تحت حاکمیت حکام بلوچ بود ولی بخش‌های شمالی آن تحت استعمار دولت انگلیس بود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش