تاریخ فنلاند

تاریخ فنلاند مهاجرت به سرزمین‌هایی که امروزه فنلاند شناخته می‌شوند احتمالاً از همزبان با پایان آخرین عصر یخبندان(حدودن ۹۰۰۰ ق.م.) صورت گرفته‌است. بیشتر منطقه از قرن سیزدهم میلادی تا ۱۸۰۹ میلادی قسمتی از پادشاهی سوئد بوده تا اینکه سوئد بیشتر سرزمینهایی که مردمش به زبان فنلاندی صحبت می‌کردند را به الکساندر یکم (روسیه) تسلیم کرد. در سال ۱۹۰۱ مردم فنلاند دارای مجلس قانونگذاری و حق رأی شدند. با روی کار آمدن مجلس بلشویک‌ها در روسیه در سال ۱۹۱۷، همان مجلس، استقلال فنلاند را اعلام کرد. در سال ۱۹۲۰ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نیز استقلال فنلاند را به رسمیت شناخت.

در طول جنگ جهانی دوم فنلاند دو بار با اتحاد جماهیر شوروی برای استقال خود جنگید و پس از جنگ جهانی دوم به خصوص با آغاز نیمه دوم قرن حاضر، این روابط وضع طبیعی خود را به دست آورد و با وجود روابط تلخ گذشته، هم‌اکنون فنلاند و روسیه کنونی دارای روابطی دوستانه دارند.

جنگ جهانی دومویرایش

در طول جنگ جهانی دوم فنلاند سه بار درگیر نبرد شد. در دوتای اول فنلاند با اتحاد جماهیر شوروی جنگید و در جنگ سوم برای بیرون راندن آلمانها از لپ‌لند وارد جنگ شد تا آن‌ها را از شمال فنلاند به سمت نروژ بیرون براند. [۱] [۲]

منابعویرایش

  1. Kent Forster, "Finland's Foreign Policy 1940–1941: An Ongoing Historiographic Controversy," Scandinavian Studies (1979) 51#2 pp. 109–123
  2. Henrik O. Lunde, Finland's War of Choice: The Troubled German-Finnish Alliance in World War II (2011)