ترادمش

(تغییرمسیر از تعرق)

پس از آن که آب وارد خاک شد، بخشی از آن توسط ریشه‌ها جذب شده و وارد گیاه می‌شود. آب موجود در گیاه از طریق روزنه‌های گیاه خارج و وارد جو می‌شود. این پدیده فیزیکی-بیولوژیک را تَرادَمش[۱](تعرق) گویند که از نظر ماهیت شبیه تبخیر است و در واقع یکی از تولیدات جانبی عمل فتوسنتز به شمار می‌رود. گیاهان به دلیل تفاوت‌های فیزیولوژیکی، ترادمش (تعرق) متفاوت دارند.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. مصوب فرهنگستان

منابعویرایش

Davie,T. Fundamentals of hydrology, Routedage publication, london، ۲۰۰۲