تیروزین کیناز (انگلیسی: Tyrosine kinase) آنزیمی است که در کارش، انتقالِ یک گروهِ فسفات از مولکول آدنوزین تری‌فسفات (ATP) به پروتئین است. این آنزیم مهم نقش یک کلیدِ «خاموش» - «روشن» را در بسیاری از فعالیت‌های سلولی ایفا می‌کند. تیروزین کینازها از زیرمجموعه‌های پروتئین کینازها هستند که کارشان اتصال گروه‌های فسفاتی به اسید آمینه‌های دیگر همچون سرین و ترئونین است.

Protein tyrosine kinase
Hck protein tyrosine kinase.png
pdb 2HCK, rendered in PyMOL
شناسه‌ها
نمادPkinase_Tyr
PfamPF07714
InterProIPR001245
SMARTTyrKc
PROSITEPDOC00629
SCOPe1apm / SUPFAM
OPM superfamily۲۰۷
OPM protein2k1k
CDDcd00192

گروهِ فسفات به اسید آمینه تیروزین در پروتئین‌ها متصل است و فسفریلاسیون پروتئین‌ها توسط کینازها یکی از مراحل مهم ترارسانی پیام در سلول‌هاست.

اگر در اثر جهش ژنی، آنزیم‌های تیروزین کیناز در حالت «روشن» باقی بمانند، سلول به میزان غیرقابل کنترل، رشد و تزاید می‌یابد که یکی از خصیصه‌های سلول‌های سرطانی است. در نتیجه بازدارنده‌های کیناز نظیر ایماتینیب یکی از درمان‌های مؤثر سرطان محسوب می‌شوند.

هر تیروزین کیناز، یک پروتئین تیروزین فسفاتاز مخصوص دارد که گروه فسفات را جدا می‌کند.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش