جاده ۳۶ جاده‌ای در شرق ایران (شمال شرق) است که بردسکن را از طریق تربت حیدریه به تایباد و افغانستان متصل می‌کند.این جاده در ادامه از بردسکن به بیارجمند در استان سمنان متصل شده و از آنجا از طریق مسیر چاه جام به سمنان می رسد در ادامه از طریق سمنان به جاده فیروزکوه-قائمشهر متصل می شود، در حقیقت این جاده سریع ترین راه دسترسی مرزهای شرقی و کشور افغانستان را به دریای خزر فراهم می‌کند.


جاده ۳۶
اطلاعات مسیر
طول۳۳۰ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
ازبردسکن, استان خراسان رضوی
جاده ۸۷ (ایران)
  جاده ۹۵ (ایران)
بهNear تایباد, استان خراسان رضوی
افغانستان
موقعیت
استان‌هااستان خراسان رضوی، استان سمنان، استان تهران، استان مازندران
شهرهای بزرگتربت حیدریه, کاشمر, بردسکن٫ بیارجمند٫ سمنان٫ فیروزکوه٫ قائمشهر
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها