جیران خانم مادر آقامحمدخان قاجار (مؤسس سلسله قاجار)، همسر محمدحسن خان قاجار قوانلو و دختر اسکندرخان قوانلو بود.[۱]

جیران خانم
(همسر محمدحسن قاجار)
دورانزندیه / قاجار
نام کاملجیران خانم
همسرمحمدحسن خان قاجار
دودمانقاجار
پدراسکندر خان قوانلو
فرزندانآقامحمدخان قاجار
دیناسلام، شیعه

او زنی شجاع، مدیر و دانا، عاقل و سیاستمدار توصیف شده‌است و تا زمان مرگ مدیریت طایفه اشاقه‌باش قاجاریان را بر عهده داشت و در تمام وقتی که محمدحسن خان در شهرهای مختلف در پی جنگ با مخالفان بود، او بر این سمت قرار داشت. اصلیت وی ترک نژاد است و نام او براین گرفته شده‌است. آقامحمدخان در دوران کودکی تیراندازی، سوارکاری و خواندن و نوشتن و حفظ قرآن را نزد مادرش آموخت.[۲][۳]

منابعویرایش

«دائرة المعارف بزرگ اسلامی:آقا محمدخان».