باز کردن منو اصلی

جیران خانم مادر آقامحمدخان قاجار (مؤسس سلسله قاجار) و همسر محمدحسن خان قاجار قوانلو (از طایفه خود) بود.
وی زنی شجاع، مدیر و دانا، عاقل و سیاستمدار برای خود و همسرش بود و تا زمان مرگ مدیریت طایفه اشاقه باش قاجاریان را بر عهده داشت و در تمام وقتی که محمدحسن خان در شهرهای مختلف در پی جنگ با مخالفان بود، او براین سمت قرار داشت. اصلیت وی ترک نژاد است و نام او براین گرفته شده‌است. آقامحمدخان در دوران کودکی تیراندازی، سوارکاری و خواندن و نوشتن و حفظ قرآن را نزد معلم خود (مادرش) تعلیم یافت.[۱][۲]

جیران خانم
(همسر محمدحسن قاجار)
دورانزندیه / قاجار
نام کاملجیران خانم
همسرمحمدحسن خان قاجار
دودمانقاجار
پدراسکندر خان قوانلو
فرزندانآقامحمدخان قاجار
دیناسلام، شیعه

منابعویرایش

«دائرة المعارف بزرگ اسلامی:آقا محمدخان».