خانات سیبر

خانات سیبر خاناتی ترکی-مغولی در غرب سیبری بود. این دولت در طول تاریخ خود، توسط قبایل شیبانیان و تایبوگیان اداره می‌شد. این قبایل نوادگان جوچی، فرزند ارشد چنگیزخان، بودند. خانات سیبر بخشی جدایی ناپذیر از امپراتوری مغول، اردو سفید و اردو زرین بود.

خانات سیبر

۱۴۹۰–۱۵۹۸

پرچم

خانات سیبر در قرون ۱۵-۱۶ میلادی
پایتخت تیومن (تا ۱۴۹۳)
سیبر (از ۱۴۹۳)
زبان‌(ها) تاتار سیبری
خانتی
مانسی
ننتس
سلکوپی
دین اسلام, شمن‌باوری
دولت خانات
خان
 - 1490s تایبوگا
 - ۱۵۶۳–۱۵۹۸ کوچم
دوره تاریخی رنسانس
 - تأسیس ۱۴۹۰
 - توسط روسیه تزاری تسخیر شد. ۱۵۹۸

بافت جمعیتی خانات سیبر متشکل از تاتارهای سیبری، خانتی، مانسی، ننتس و سلکاپ بود. همچنین، خانات سیبر شمالی‌ترین دولت مسلمان در تاریخ جهان می‌باشد. به علاوه، شمالی‌ترین دولت ترک بعد از یاکوت‌ها بود.

این خانات در ابتدای پیشروی روس‌ها به داخل سیبری، در ۱۵۸۲ میلادی توسط یرماک تیموفیویچ فتح شد.

منابعویرایش