خداناشناس‌دانی

خداناشناس‌دانی یا ایگناستیسیسم (به انگلیسی: Ignosticism) یا ایگتئیسم فرضیه‌ای می‌باشد که معتقد به بی‌معنا بودن وجود خدا است، زیرا کلمه "خدا" هیچ تعریف روشن و واضحی ندارد. این فرضیه با ناشناخت‌گرایی الهیاتی قابل مقایسه است ولی نباید با آن اشتباه گرفته شود.

تفاوت با ناشناخت‌گرایی الهیاتیویرایش

ایگتئیسم و ناشناخت‌گرایی الهیاتی به یکدیگر شباهت دارند، هرچند جایی که ایگتئیسم مدعی می‌شود که "تمام مواضع خداشناسی، بیش‌از حد در مورد مفهوم خدا فرض می‌گیرند" ؛ ناشناخت‌گرایی الهیاتی مدعی می‌شود هرچه برچسب مفهوم خدا را بگیرد، مردود است.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Conifer, Theological Noncognitivism: "Theological noncognitivism is usually taken to be the view that the sentence 'God exists' is cognitively meaningless."

پیوند به بیرونویرایش