خزنده‌پایان

خزنده‌پایان
Louisae.jpg
سنگواره Apatosaurus louisae، موزه کارنگی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
زیرراسته: خزنده‌پاریختان

خزنده‌پایان (نام علمی: Sauropoda) نام یک فروراسته از زیرراسته خزنده‌پاریختان است.

Sauropoda

ملانوروسور

کاملوتیا

بلیکاناسور

لسمسور

آنتتونیتروس

گونگژیانوسور

Gravisauria

وولکانودون

Tazoudasaurus

ایسانوسور

Eusauropoda

Shunosaurus

پاتاگوسور

امیسور

موشیسور

باراپاسور

unnamed

ستیوسور

نوخزنده‌پایان

منابع

پیوند به بیرون