باز کردن منو اصلی

درگاه در معماری ایرانی به فضای کوچکی که در ورودی در آن قرار می‌گیرد گفته می‌شود. از لحاظ ساختمانی، درگاه فضایی است که در دو سوی آن دو جرز یا دیوار قرار گرفته است که چهارچوب در ورودی در آن نصب می‌شود.

طاق درگاه که آن را نعل درگاه نیز می‌خوانند قوسی شکل یا افقی است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش