دهلیز باب‌المعدی

دهلیز باب‌المعدی یا دهلیز پیلور (به انگلیسی: Pyloric antrum) اصطلاحی برای تعریف بخش نخست اسفنکتر باب‌المعده است. این بخش در انتهای معده و در قسمت اتصال معده به دوازدهه می‌باشد. این بخش از معده، در حقیقت جداکننده معده و دوازدهه است.

دهلیز باب‌المعدی
نمای بیرونی معده، اندام‌های قابل تشریح نمایش داده شده‌اند.
شکل از cancer.gov:
* ۱. تنه معده
* ۲. طاق معده
* ۳. دیواره پیشین
* ۴. خمیدگی بزرگ
* ۵. خمیدگی کوچک
* ۶. دهانه (درآیه)
* ۹. اسفنکتر (بندآر)
* ۱۰. دهلیز باب‌المعدی (دهلیز برآیه‌ای)
* ۱۱. مجرای باب‌المعدی
* ۱۲. فاق گوشه‌دار
* ۱۳. مجرای معدی
* ۱۴. چروکه‌ها
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینantrum pyloricum
MeSHD011706
TA98A05.5.01.015
TA22928
FMA14579

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش