دیواره سباتی حفره صماخ

دیواره سباتی حفره صماخ (به انگلیسی: Carotid wall of tympanic cavity) بخشی از معده که در قسمت بالا، عریض‌تر از قسمت پایین است. این بخش، از استخوان‌های منفذدار تشکیل شده است و در آن، تارهای عصبی متصل به شبکه سمپاتیک وجود دارد.

دیواره سباتی حفره صماخ
Illu stomach.jpg
شکل از cancer.gov:
* ۱. تنه معده
* ۲. طاق معده
* ۳. دیواره پیشین
* ۴. خمیدگی بزرگ
* ۵. خمیدگی کوچک
* ۶. دهانه (درآیه)
* ۹. اسفنکتر (بندآر)
* ۱۰. دهلیز باب‌المعدی (دهلیز برآیه‌ای)
* ۱۱. مجرای باب‌المعدی
* ۱۲. فاق گوشه‌دار
* ۱۳. مجرای معدی
* ۱۴. چروکه‌ها
Gray914.png
دیواره داخلی، پشتی و مقابل دیواره حفره صماخ, از نمای نیم‌رخ.
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینparies caroticus cavi tympani

منابعویرایش