خمیدگی کوچک معده

خمیدگی کوچک معده (به انگلیسی: Lesser curvature of the stomach) بخشی از ساختار معده است که به خمیدگی حدفاصل دهانه معده و اسفنکتر گفته می‌شود. این خمیدگی، نسبت به خمیدگی بزرگ معده طول کم‌تری دارد.

خمیدگی کوچک معده
نمای بیرونی معده، اندام‌های قابل تشریح نمایش داده شده‌اند.
شکل از cancer.gov:
* ۱. تنه معده
* ۲. طاق معده
* ۳. دیواره پیشین
* ۴. خمیدگی بزرگ
* ۵. خمیدگی کوچک
* ۶. دهانه (درآیه)
* ۹. اسفنکتر (بندآر)
* ۱۰. دهلیز باب‌المعدی (دهلیز برآیه‌ای)
* ۱۱. مجرای باب‌المعدی
* ۱۲. فاق گوشه‌دار
* ۱۳. مجرای معدی
* ۱۴. چروکه‌ها
جزئیات
سرخرگ‌هاسرخرگ راست معدی، سرخرگ چپ معدی
سیاهرگ‌هاسیاهرگ راست معدی، سیاهرگ چپ معدی
شناسه‌ها
لاتینcurvatura minor gastris
TA98A05.5.01.005
TA22905
FMA14572

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش