فاق گوشه‌دار

فاق گوشه‌دار (به انگلیسی: Angular incisure) نام بخشی از معده که در نزدیکی اسفنکتر، واقع در انتهای معده قرار دارد، می‌باشد. این بخش دارای حالت بادکرده بوده و در تقسیم معده به دو قسمت راست و چپ کمک می‌کند.

فاق گوشه‌دار
Gray1046.svg
نمای بیرونی معده، اندام‌های قابل تشریح نمایش داده شده‌اند.
Illu stomach.jpg
شکل از cancer.gov:
* ۱. تنه معده
* ۲. طاق معده
* ۳. دیواره پیشین
* ۴. خمیدگی بزرگ
* ۵. خمیدگی کوچک
* ۶. دهانه (درآیه)
* ۹. اسفنکتر (بندآر)
* ۱۰. دهلیز باب‌المعدی (دهلیز برآیه‌ای)
* ۱۱. مجرای باب‌المعدی
* ۱۲. فاق گوشه‌دار
* ۱۳. مجرای معدی
* ۱۴. چروکه‌ها
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینincisura angularis
TA98A05.5.01.006
TA22906
FMA14573

منابعویرایش