دوتیرکیان

تیره‌ای از ساروپودا
دوتیرکیان
Berlin Diplodocus.jpg
دوتیرکیان، Diplodocidae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
زیرراسته: خزنده‌پاریختان
فروراسته: ساروپودا

دوتیرکیان (نام علمی: Diplodocidae) نام یک تیره از زیرراسته خزنده‌پاریختان است.

Diplodocidae
Apatosaurinae

Suuwassea

        

سوپرسور

آپاتوسور

Diplodocinae

باروسور

دوتیرکی

Diplodocidae

آپاتوسور

سوپرسور

دینهیروسور

تورنیریا

باروسور

دوتیرکی

منابع

پیوند به بیرون