دینگ (ابهام‌زدایی)

دینگ همسر یزدگرد دوم، و مادر هرمز سوم، پیروز سوم و بلاش یکم بود؛ این نام همچنین به افراد زیر اشاره می‌کند: