رده:مجموعه‌های تلویزیونی انیمه آغازشده در دهه ۱۹۸۰ (میلادی)

این رده برای مجموعه‌های تلویزیونی انیمه است که در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی آغاز شده‌اند.