رده:مجموعه‌های تلویزیونی انیمه آغازشده در دهه ۲۰۲۰ (میلادی)

این رده برای مجموعه‌های تلویزیونی انیمه است که در دههٔ ۲۰۲۰ میلادی آغاز شده‌اند.