رده:مجموعه‌های تلویزیونی انیمه آغازشده در دهه ۲۰۱۰ (میلادی)

این رده برای مجموعه‌های تلویزیونی انیمه است که در دههٔ ۲۰۱۰ میلادی آغاز شده‌اند.