رده:مجموعه‌های تلویزیونی انیمه آغازشده در دهه ۲۰۰۰ (میلادی)

این رده برای مجموعه‌های تلویزیونی انیمه است که در دههٔ ۲۰۰۰ میلادی آغاز شده‌اند.