رده:مجموعه‌های تلویزیونی انیمه آغازشده در دهه ۱۹۹۰ (میلادی)

این رده برای مجموعه‌های تلویزیونی انیمه است که در دههٔ ۱۹۹۰ میلادی آغاز شده‌اند.