رده:معاهده‌های دودمان پهلوی

Sublime State of Persia (Qajar dynasty) ایران ایران Islamic Republic of Iran

Treaties concluded by the ایران دودمان پهلوی of Iran (1925–79). Unless denounced, treaties ratified by the Pahlavi dynasty remain in force for Iran. During this time period, Iran sometimes ratified treaties as "Persia".

صفحه‌ها

۳۶ صفحۀ زیر در این رده هستند؛ این رده در کل ۳۶ صفحه دارد.