رده:ورزش اروپا در ۲۰۰۲ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی پیرامون ورزش در اروپا در سال ۲۰۰۲ میلادی است.