رده:ورزش اروپا در ۲۰۰۳ (میلادی)

این رده برای موضوعاتی پیرامون ورزش در اروپا در سال ۲۰۰۳ میلادی است.