زبان‌های آنگلو-فریسی

زبان‌های آنگلو-فریسی نام گروهی از زبان‌ها از شاخه زبان‌های ژرمنی غربی است و شامل زبان‌هایی می‌شود که از دو زبان انگلیسی باستان و فریسی باستان نشأت گرفته‌اند.

آنگلو-فریسی
گویشگاه‌ها:  
منطقه:
شمار گویشوران:
خانواده: هندواروپایی
زبان‌های ژرمنی
ژرمنی غربی
   آنگلو-فریسی
کد زبان
ISO 639-1: هیچ
ISO 639-2:
ISO 639-3: – 

زبان‌های آنگلو-فریسی به دو شاخه اصلی آنگلیک و فریسی تقسیم می‌شوند:

گستره زبان‌های آنگلو-فریسی در اروپا:
آنگلیک فریسی نقطه چین نشان دهنده چند زبانی در این مناطق است.

نزدیکی گویشوران زبان‌های آنگلو-فریسی باستان و ساکسون باستان در طول تاریخ باعث اثرگزاری این زبان‌ها بر یکدیگر و وجود ویژگی‌های مشترک میان این زبان‌ها شده‌است. با این حال و با وجود ریشه‌های مشترک، تفاوت‌های نسبتا زیادی میان زبان‌های فریسی و آنگلیک دیده می‌شود که علت آن تاثیر زیاد زبان‌های شمالی و فرانسوی بر زبان انگلیسی و از سوی دیگر تاثیرات زبان‌های هلندی و آلمانی سفلا بر زبان فریسی است.

منابعویرایش