زبان آیمارا

زبان آیمارا یکی از زبان‌های آیماری و یکی از زبان‌های رسمی کشور بولیوی است. تعداد سخنوران این زبان در بولیوی حدود ۱.۸ میلیون نفر و در پرو حدود ۶۰۰ هزار نفر است.

منابعویرایش