سائو ژانگ

سائو ژانگ یا سائو ژنگ (متوفای ۱ اوت ۲۲۳) با نام محترم زیوِن، یکی از شاهپورهای سائو وی در دوران سه امپراتوری چین بود.

سائو ژانگ
曹彰
شاهزاده‌ی رنچنگ (任城王)
تصدی30 مارس 222 تا 1 اوت 223
جانشینسائو کای
دوک یانلینگ (鄢陵公)
تصدی222 تا 30 مارس 222
زادهنامشخص
درگذشته1 اوت 223
همسر(ان)دختر سون بن
فرزند(ان)
نام کامل
نام خانوادگی: سائو (曹)
نام کوچک: ژانگ (彰)
نام محترم: زیون (子文)
نام پسامرگ
شاهزاده‌ی (سائو) وی (威王)
خانداندودمان سائو
پدرسائو سائو
مادربانو بیان

تبارنامهویرایش

اجدادویرایش

سائو سائو
曹操
منگده
孟德
بانو بیان
卞氏
سائو پی
曹丕
Zihuan
子桓
سائو ژانگ
曹彰
زیون
子文
سائو ژی
曹植
زیجیان
子建
سائو شیونگ
曹熊
سائو بینگ
曹炳

فرزندانویرایش

سون بن
孫賁
بویانگ
伯陽
سائو ژانگ
曹彰
زیون
子文
بانو سون
孫氏
سائو کای
曹楷
دختر
(نام نامعلوم)
وانگ چانگ
王昌
گونگبو
公伯

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش