جاندار

(تغییرمسیر از سازواره)

جاندار یا اَندامگان،[۱][۲] یا اُرگانیسم (به فرانسوی: Organisme) به معنای یک سامانهٔ زنده و پیچیده از اعضاست که با تأثیرشان بر یکدیگر، امکان سازگاری با محیط و تضمین بقا و پایداری کلّ آن موجود زنده (جاندار) را فراهم می‌کنند. دربرابر موجود بی جان که جماد نام دارد.

Escherichia coli Tree fern
Ericoid mycorrhizal fungus Gazelle

جانداران انواع مختلفی دارند: باکتری‌ها، گیاهان، جانوران، قارچ‌ها و آغازیان

سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.جانداردامنهفرمانروشاخهردهراستهخانوادهسردهگونه

Magnify-clip.png
سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. جانداران به چند دامنه تقسیم شده که خود به چند گروه تقسیم شده‌اند. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

واژهٔ ارگانیسم، از واژهٔ یونانی باستان Οργανον (organon) به معنی ابزار یا وسیله اقتباس شده‌است.

موجودات زنده با عامل‌های زیر از غیر زنده‌ها متمایز می‌شوند (جانداران همهٔ هفت ویژگی اول را با هم دارند):

(این ویژگی‌ها تنها در حالت طبیعی، سالم و بالغ می‌باشد)

 1. نظم و ترتیب
 2. هومئوستازی
 3. رشد و نمو
 4. فرایند جذب و استفاده از انرژی
 5. پاسخ به محیط
 6. تولید مثل
 7. سازش با محیط

(مصرف آب و غذا در ردیف ۴ دسته‌بندی میشود و تنفس در ردیف ۲ و ردیفی مجزا یا ویژگی ای مجزا نیستند)

اَندامگان‌ها (جانداران) انواع متنوعی دارند که عبارت اند از:

۱-آغازیان

۲-باکتری‌ها

 1. قارچ‌ها
 2. گیاهان
 3. جانوران.[۳]

طبیعی، سالم و بالغویرایش

این سه ویژگی را تمام جانداران ندارند. برای مثال قاطر که از جفت‌گیری خر نر و اسب ماده به وجود می‌آید قابلیت تولید مثل ندارد. این موجود با آنکه جاندار به حساب می‌آید یکی از ویژگی‌های جانداران را ندارد اما جاندار به حساب می‌آید؛ زیرا در حالت طبیعی نمی‌باشد.

مثال دیگر نوزادان می‌باشد. اینها با آنکه جاندارند اما قابلیت تولید مثل ندارند زیرا در حالت بالغ نمی‌باشند.

جستارهای وابستهویرایش

پانویس‌ها و منابعویرایش

 1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 2. علاوه بر اندامگان، سازواره نیز به‌عنوان برابری برای ارگانیسم در برخی از واژه‌نامه‌های انگلیسی-فارسی به‌کار رفته‌است. برای نمونه این‌جا را بنگرید[پیوند مرده]
 3. Page name: Organism Author: Wikipedia contributors Publisher: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 12 December 2007 00:27 UTC Date retrieved: 13 December 2007 18:49 UTC Permanent link: http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=177329215 Page Version ID: 177329215