باز کردن منو اصلی
Escherichia coli Tree fern
Ericoid mycorrhizal fungus Gazelle

موجودات زنده انواع مختلفی دارند: باکتری، گیاهان، جانوران (آهوقارچ‌ها

سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.جانداردامنهفرمانروشاخهردهراستهخانوادهسردهگونه

Magnify-clip.png
سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. جانداران به چند دامنه تقسیم شده که خود به چند گروه تقسیم شده‌اند. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

جاندار یا اَندامگان،[۱][۲] یا ارگانیسم به‌معنای یک سامانهٔ زنده و پیچیده از اعضاست که با تأثیرشان بر یکدیگر، امکان سازگاری با محیط و تضمین بقا و پایداری کلّ آن موجود زنده (جاندار) را فراهم می‌کنند. دربرابر موجود بی جان که جماد نام دارد.

واژهٔ ارگانیسم، از واژهٔ یونانی باستان organon به‌معنی ابزار یا وسیله اقتباس شده‌است.

موجودات زنده با عامل‌های زیر از غیرزنده‌ها متمایز می‌شوند:

  • پاسخ به محرک
  • تولید مثل
  • رشد
  • بقا و ترمیم خود
  • تنفس

اَندامگان‌ها انواع متنوعی دارند؛ به‌عنوان مثال، شامل تک‌یاختگان، باکتری‌ها، قارچ‌ها، گیاهان و جانوران می‌شوند.[۳]

جستارهای وابستهویرایش

پانویس‌ها و منابعویرایش

  1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  2. علاوه بر اندامگان، سازواره نیز به‌عنوان برابری برای ارگانیسم در برخی از واژه‌نامه‌های انگلیسی-فارسی به‌کار رفته‌است. برای نمونه این‌جا را بنگرید
  3. Page name: Organism Author: Wikipedia contributors Publisher: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 12 December 2007 00:27 UTC Date retrieved: 13 December 2007 18:49 UTC Permanent link: http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=177329215 Page Version ID: 177329215