سنگفرش‌خزندگان

تیره‌ای از پیاله‌سوسماران
سنگفرش‌خزندگان
Edaphosaurus.jpg
سنگفرش‌خزندگان، Edaphosauridae
آرایه‌شناسی

سنگفرش‌خزندگان (نام علمی: Edaphosauridae) نام یک تیره از راسته لگن‌خزندگان است.

Edaphosauridae

Ianthasaurus hardestiorum
Glaucosaurus megalopsLupeosaurus kayi
آدافوسور
آدافوسور
آدافوسور
آدافوسورآدافوسور


Tseajaia campiمرداب‌پا


آب‌پرده‌داران


ریشه‌بینی spp.Protorothyris archeriهم‌کمانان


ماردندانانبزمجه‌چهرگان

Caseasauria
Ianthodon schultzeiEdaphosauridae

Ianthasaurus hardestiorum
Glaucosaurus megalopsLupeosaurus kayi
آدافوسورآدافوسور

Sphenacodontia

Haptodus garnettensis
Pantelosaurus saxonicus
ددکمانانگوه‌ای‌دندان‌وارانمنابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش