ماردندانان

تیره‌ای از پیاله‌سوسماران
ماردندانان
Ophiacodon retroversus.jpg
ماردندانان، Ophiacodontidae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: هم‌کمانان
راسته: لگن‌خزندگان

ماردندانان (نام علمی: Ophiacodontidae) نام یک تیره از راسته لگن‌خزندگان است.

Tseajaia campi

مرداب‌پا

آب‌پرده‌داران

ریشه‌بینی spp.

Protorothyris archeri

هم‌کمانان

Caseasauria

Ianthodon schultzei

سنگفرش‌خزندگان

Sphenacodontia

Ophiacodontidae

آرکائوتیریس

وارانوسور

ماردندان spp.

استرئوفالودون

بزمجه‌چهرگان

باستان‌شکارچی

Pyozia mesenensis

میکتروسور

?الیوتسمیتیا (BP/1/5678)

هلئوسور

مسنوسور

Varanops brevirostris

Watongia meieri

بزمجه‌دندان

روتیرومیا

ایروسور

ایروسور

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش