هم‌کمانان

رده‌ای از آب‌پرده‌داران
سیناپسید
محدودهٔ زمانی: پنسیلوانین تا دوران اخیر
۳۱۲ تا ۰ میلیون سال پیش
Skull synapsida 1.svg
مهم‌ترین ویژگی هم‌کمانان داشتن یک حفره (گودی گیجگاهی) در پشت هر چشم است
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: هم‌کمانان

هم‌کمانان یا سیناپسید (نام علمی: Synapsida) یک رده از آب‌پرده‌داران (آمنیوت‌ها) است که شامل پستانداران و تمام آب‌پرده‌دارانی می‌شود که از فرگشتی به پستانداران نزدیک‌ترند تا به خزنده‌چهرگان. در گذشته از سیناپسیدهای غیر پستاندار با عنوان خزندگان پستاندارمانند یاد می‌شد اما این عنوان امروزه دیگر کاربرد ندارد و به جای آن از عنوان‌های پستانداران اولیه و دودمان پستانداران برای آن‌ها استفاده می‌شود چرا که سیناپسیدها خزنده نیستند و همگی به پستانداران نزدیکی بیشتری دارند.

طبقه‌بندیویرایش

در گذشته هم‌کمانان در رده خزندگان قرار می‌گرفتند اما در طبقه‌بندی‌های جدید به عنوان گروهی کاملاً جدا از خزندگان تعریف می‌شوند. هم‌کمانان خود به طور سنتی به دو راسته بزرگ لگن‌خزندگان (هم‌کمانان ابتدایی) و ددکمانان (هم‌کمانان پیشرفته) تقسیم می‌شوند. با این وجود امروزه از لگن‌خزندگان به عنوان یک گروه نافراگیر تعریف می‌شود و دیگر یک راسته محسوب نمی‌شود.

درخت تبارزاییویرایش

Synapsida

Caseasauria  


Eupelycosauria

بزمجه‌چهرگان  
ماردندانان  
سنگفرش‌خزندگان  


گوه‌ای‌دندانان

گوه‌ای‌دندان‌واران  


ددکمانان

Biarmosuchia  


ددکمانان

سهمگین‌سران  


Neotherapsida

ناهنجاردندان  


Theriodontia

زشت‌سیمایان  


Eutheriodontia

ددسران  


سگ‌دندان

Cynognathia  


Probainognathia

پستانداران
Tseajaia campiمرداب‌پا


آب‌پرده‌داران


ریشه‌بینی spp.Protorothyris archeriSynapsida

ماردندانان

آرکائوتیریس
وارانوسور
ماردندان spp.استرئوفالودون

بزمجه‌چهرگان

باستان‌شکارچی
Pyozia mesenensis

میکتروسور
?الیوتسمیتیا (BP/1/5678)هلئوسورمسنوسورVaranops brevirostris
Watongia meieriبزمجه‌دندان


روتیرومیا
ایروسورایروسور


Caseasauria
Eothyrididae

Eothyris parkeyiOedaleops campiCaseidae

Oromycter dolesorum
Casea broilii
Trichasaurus texensis
Euromycter rutenus (="Casea" rutena)
Ennatosaurus tecton
Angelosaurus romeri
Cotylorhynchus romeri
Cotylorhynchus bransoniCotylorhynchus hancocki

Ianthodon schultzeiسنگفرش‌خزندگان

Ianthasaurus hardestiorum
Glaucosaurus megalopsLupeosaurus kayi
آدافوسورآدافوسور

گوه‌ای‌دندانان

Haptodus garnettensis
Pantelosaurus saxonicusددکمانان

Raranimus dashankouensis
Biarmosuchus tener
Biseridens qilianicusTitanophoneus potens

گوه‌ای‌دندان‌واران

Cutleria wilmarthi
Secodontosaurus obtusidens
Cryptovenator hirschbergeri
دواندازه‌دندان spp.منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش