باز کردن منو اصلی

شاپور شهربراز یا شاپور شهروراز (پارسی میانه: 𐭱𐭧𐭯𐭥𐭧𐭥𐭩𐭩 𐭧𐭱𐭨𐭥𐭥𐭥𐭰) که با نام شاپور پنجم هم شناخته می‌شود، بیست و نهمین پادشاه ساسانی و از غاصبان تخت شاهنشاهی ساسانی بود که برای مدت کوتاهی در سال ۶۳۰ میلادی پادشاهی کرد تا اینکه در نهایت مخلوع گشت و آزرمیدخت به جای او بر تخت نشست.

شاپور شهروراز
شاهنشاه ساسانی
دوران ۶۳۰ میلادی
نام کامل شاپور شهروراز
لقب(ها) پیروز دوم
زادگاه میشان
پیش از آزرمی‌دخت
پس از بوراندخت
دودمان خاندان ساسان
پدر شهربراز
مادر میرهران خواهر خسرو پرویز
دین زرتشتی

زندگی‌نامهویرایش

شاپور شهربراز فرزند شهربراز، سپهبد نامدار ایران است که مدت کوتاهی به عنوان شاهنشاه سلطنت کرد. مادر شاپور شهربراز، خواهر خسرو پرویز بود. در سال ۶۳۰، پس از خلع پوران‌دخت، شاپور شاهنشاه ایران شد اما خیلی زود اشراف او را خلع کردند. پس از او دختر دایی‌اش،آزرمیدخت، بر تخت نشست. وقتی که آزرمیدخت شاهنشاه ایران شد، فرخزاد خسرو به او پیشنهاد ازدواج داد و شاپور هم از آن حمایت می‌کرد، با این حال، آزرمیدخت این پیشنهاد را رد و از شاپور به خاطر حمایتش خشمگین گشت. این که چه بلایی پس از آن به سر شاپور آمد مشخص نیست.


منابعویرایش