باز کردن منو اصلی

شیشه فتوکرومیک شیشه‌ای است که با قرار گرفتن در معرض تابش امواج الکترومغناطیس، میزان عبور نور از آن افت می‌کند و در صورت قطع تابش، به حالت اولیه برمی‌گردد. برای ساخت این نوع شیشه، مقداری ترکیبات نقره، کلر، برم، ید و فلوئور اضافه می‌شود. فتو کرومیک در رنگ‌های مختلف برای عدسی‌های عینک وجود دارد.

منابعویرایش

  • واهاک مارقوسیان (۱۳۸۱)، «فصل چهارم»، شیشه، ساختار، خواص و کاربرد (ویراست اول)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، شابک ۹۶۴-۴۵۴-۴۲۳-۴