ناتورالیسم (ادبیات)

(تغییرمسیر از طبیعت‌گرایی (ادبیات))
امیل زولا، برجسته‌ترین نویسندهٔ ناتورالیست

طبیعت‌گرایی یا ناتورالیسم (به فرانسوی: Naturalisme) گرایش و جنبش ادبی است که اواخر قرن نوزده تحت تأثیر نظریات داروین شکل گرفت. این جنبش بر پایهٔ یک رئالیسم سفت و سخت اجتماعی بنا شد و به‌دور از نمادگرایی، ایدئال‌گرایی و احساسات‌گرایی‌های مرسوم، بر جزئیات روزمرهٔ زندگی تأکید می‌کرد، چرا که رفتار آدمی و سرنوشتش را در چارچوب جبر تحمیل شده از سوی وراثت و محیط به رسمیت می‌شناخت.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش