عزشرف بیگم، تنها فرزند جهان‌بانو بیگم و سیمون دوم بود که در سال ۱۰۴۰ به‌دنیا آمد. او نوه زبیده بیگم و عیسی خان صفوی و نتیجه شاه عباس یکم بود.[۱] وی با میرزا عبدالله، پسر میرزا محمد شفیع ازدواج کرد و ثمره این ازدواج داود میرزا بود که در ۱۷ ربیع‌الاول سال ۱۰۶۵ متولد شد.[۲] وی با شهربانو بیگم دختر شاه سلیمان یکم ازدواج کرد و پدر شاه سلیمان دوم بود.[۳]

منابعویرایش

  1. زبور آل داود، صفحه ۳۰
  2. زبور آل داوود، صفحه ۳۱
  3. زبور آل داود، صفحه ۳۲ و ۴۹