شهربانو بیگم صفوی

شهربانو بیگم، دختر شاه سلیمان یکم و خواهر شاه سلطان حسین بود.[۱] او از سنین کودکی نامزد محمد داود مرعشی فرزند، عزشرف بیگم دختر جهان‌بانو بیگم دختر زبیده بیگم دختر فخرجهان بیگم و شاه عباس صفوی بود.[۲] او در سال ۱۱۲۵ هجری با محمد داوود میرزا مرعشی ازدواج کرد و یک‌ سال بعد در سال ۱۱۲۶ هجری سید محمد میرزا به‌ دنیا آمد که بعداً با نام شاه سلیمان دوم به‌ سلطنت رسید. محمد داوود در سال ۱۱۳۳ فوت شد، شهربانو بیگم همراه با پسرش به کاخ رفت.[۳] سرانجام شهربانو بیگم در سال ۱۱۵۵، فوت شد و در حرم امام رضا در مشهد دفن گردید.[۴]

منابعویرایش

  1. زبور آل داوود، صفحهٔ ۴۹
  2. زبور آل داوود، صفحهٔ ۳۱
  3. مجمع التواریخ، صفحهٔ ۹۲
  4. زبور آل داوود، صفحهٔ ۵۵