ایل عمارلو

از ایل‌های بزرگ کرد در شمال ایران
(تغییرمسیر از عمارلو)

عمارلو نام یکی از ایل‌های بزرگ کرد است مردم این ایل اغلب به زبان کردی کرمانجی سخن می‌گویند گفته می‌شود که، نادرشاه، در سال ۱۱۱۱ هجری خورشیدی، این قوم را، از قوچان به گیلان، کوچاند.

مناطق پراکنش عمارلو ویرایش

نشیمن گاه ایشان، تدریجاً، میان سه استان هم‌سایه، گیلان، قزوین، و زنجان تقسیم شده‌است؛ اما، منطقه سکونت ایشان، در این سه استان، هم چون آن منطقه عمارلو خوانده می‌شود. ایشان در استان خراسان نیز سکونت دارند. کرانه مدیترانه، نشیمن گاه نخستین ایشان است.

زبان‌های رایج ایل ویرایش

هر چند زبان بیشتر قوم عمارلو کرمانجی شناخته می‌شود؛ اما، کاربرد زبان‌های دیگری نیز میان ایشان گسترش یافته‌است.

تلفظ‌های دیگر این نام ویرایش

نام رایج این قوم در نوشتار عمارلو و در گفتار امارلو می‌باشد. این قوم به نام‌های هم آوای دیگری نیز خوانده می‌شود:

  • آمارلو (در گیلان، قزوین، زنجان و خراسان)
  • آماردلو (در گیلان)
  • انبارلو (در گیلان، قزوین و زنجان)
  • امبارلو (در گیلان)
  • آمبارلو (در گیلان)
  • عماری (در زنجان)
  • ئامار (در خراسان)
  • ئاماران (در خراسان)


پانویس ویرایش

  1. ‌، سیدرضی مظفری، جهاندوست سبزعلیپور (۱۳۹۸). فرهنگ گیلکی رانکوه. فرهنگ ایلیا. ص. ۱۷.

منابع ویرایش

  • دارالمرز گیلان - نویسنده ال.جی. رابینو