باز کردن منو اصلی

فسفوگلیسرات موتاز (انگلیسی: Phosphoglycerate mutase) آنزیم‌هایی هستند که مرحلهٔ هشتم از چرخهٔ گلیکولیز را کاتالیز می‌کنند. این آنزیم‌ها یک علمل فسفات را از کربن ۳ به کربن ۲ منتقل می‌کنند و بدین ترتیب، ۳-فسفوگلیسریک اسید به ۲-فسفوگلیسریک اسید مبدل می‌شود.

خانوادهٔ فسفوگلیسرات موتاز
شناسه‌ها
نمادPGAM
PfamPF00300
InterProIPR013078
PROSITEPDOC00158
SCOPe3pgm / SUPFAM
فسفوگلیسرات موتاز ۱ (مغز)
Homodimer B-type PGM.png
شناساگرها
نمادPGAM1
نمادهای دیگرPGAMA
آنتره5223
HUGO8888
میراث مندلی در انسان172250
RefSeqNM_002629
یونی‌پورتP18669
اطلاعات دیگر
شمارهٔ EC5.4.2.11
جایگاهChr. ۱۰ q25.3
فسفوگلیسرات موتاز ۲ (ماهیچه)
شناساگرها
نمادPGAM2
آنتره5224
HUGO8889
میراث مندلی در انسان261670
RefSeqNM_000290
یونی‌پورتP15259
اطلاعات دیگر
شمارهٔ EC5.4.2.11
جایگاهChr. ۷ p13-p12

این آنزیم‌ها به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:[۱]

  • وابسته به کوفاکتور (dPGM)؛ موجود در همهٔ مهره‌داران، برخی بی‌مهرگان، قارچ‌ها و باکتری‌ها
  • غیروابسته به کوفاکتور (iPGM)؛ موجود در گیاهان، جلبک‌ها، برخی بی‌مهرگان، قارچ‌ها و باکتری‌های گرم مثبت[۲]

گروه غیروابسته به کوفاکتور، متعلق به همان ابرخانوادهٔ آنزیمی هستند که آلکالین فسفاتاز هم زیرگروهی از آنان است.[۳]

منابعویرایش

  1. Johnsen, U; Schönheit, P (September 2007). "Characterization of cofactor-dependent and cofactor-independent phosphoglycerate mutases from Archaea". Extremophiles : life under extreme conditions. 11 (5): 647–57. doi:10.1007/s00792-007-0094-x. PMID 17576516.
  2. Jedrzejas, MJ (2000). "Structure, function, and evolution of phosphoglycerate mutases: comparison with fructose-2,6-bisphosphatase, acid phosphatase, and alkaline phosphatase". Progress in biophysics and molecular biology. 73 (2–4): 263–87. doi:10.1016/s0079-6107(00)00007-9. PMID 10958932.
  3. Galperin, MY; Bairoch, A; Koonin, EV (August 1998). "A superfamily of metalloenzymes unifies phosphopentomutase and cofactor-independent phosphoglycerate mutase with alkaline phosphatases and sulfatases". Protein Science. 7 (8): 1829–35. doi:10.1002/pro.5560070819. PMC 2144072. PMID 10082381.

پیوند به بیرونویرایش