فهرست آثار ملی شهرستان درگز

فهرست آثار ملی شهرستان درگز شامل ۹۱ اثر ملی در شهرستان درگز است که تا ۱۳۹۷ به ثبت رسیده‌اند که سهم این شهرستان در سطح استان خراسان رضوی که بالغ بر ۱۴۰۷ اثر تاریخی ثبت شده دارد معمول است.[۱][۲]

تپه و گورستان شمسی خان اولین اثر ملی این شهرستان است که در ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت.[۳] همچنین آرامگاه حضرت سلطان قدیمی‌ترین بنای تاریخی این شهرستان است.[۴]

آثار ثبت‌شده ویرایش

ردیف نام اثر نگاره دیرینگی موقعیت شمارهٔ ثبت تاریخ ثبت منبع
بناها
۱ آرامگاه علامه شهرستانی   دوره تیموری یک کیلومتری روستای حضرت سلطان
۳۷°۳۰′۵۶٫۳″ شمالی ۵۸°۵۵′۱۷٫۵″ شرقی / ۳۷٫۵۱۵۶۳۹°شمالی ۵۸٫۹۲۱۵۲۸°شرقی / 37.515639; 58.921528 (آرامگاه علامه شهرستانی)
۲۷۰۶ ۲۲ خرداد ۱۳۷۹ [۵]
۲ آرامگاه حضرت سلطان دوره سلجوقی روستای حضرت سلطان
۸۲۶۵ ۲۴ فروردین ۱۳۸۲ [۴]
۳ صید علیخان درگزی دوره قاجار شهر درگز - خیابان رضوان، داخل گورستان متروکه شهر
۸۲۶۶ ۲۴ فروردین ۱۳۸۲ [۶]
۴ آب‌انبار قدیمی لطف‌آباد دوره قاجار شهر لطف‌آباد - خیابان شلیگان
۸۹۴۳ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ [۷]
۵ حمام اتانلو دوره قاجار بخش مرکزی - روستای اتانلو
۱۲۸۸۱ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ [۸]
۶ حمام ممتاز اواخر دوره قاجار شهر درگز - خیابان امام‌خمینی، امام‌خمینی ۳۰، نبش خیابان رضوان
۱۲۹۱۲ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ [۹]
۷ حمام کمپانی پهلوی اول شهر درگز - خیابان پاسداران ۲، نبش خیابان طالقانی
۱۳۱۰۸ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ [۱۰]
۸ حمام جشن‌آباد اواخر دوره قاجار داخل روستای جشن‌آباد
۱۳۸۶۸ ۲۵ آبان ۱۳۸۴ [۲]
۹ حمام حقیقی پهلوی دوم شهر نوخندان - میدان کشاورز، خ ابوعلی سینا، جنب کتابخانه سید علی میرنیا
۱۳۸۸۸ ۲۵ آبان ۱۳۸۴ [۱۱]
۱۰ بقعه سلطان مراد دوره قاجار شرق روستای سعدآباد
۱۵۲۴۶ ۲۴ اسفند ۱۳۸۵ [۱۲]
۱۱ آرامگاه بابا یرغان دوره قاجار ۲۰۰ متری جنوب‌غربی روستای کاهو
۱۵۸۸۷ ۲۴ مرداد ۱۳۸۵ [۱۳]
۱۲ قلعه رجبه سده ۵ - ۸ ق ۷ کیلومتری جنوب روستای دودانلو
۱۶۳۲۳ ۲۴ آبان ۱۳۸۵ [۲]
تپه‌ها
۱۳ تپه و گورستان شمسی خان دوره اشکانی روستای شمس‌خان
۶۷۱ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ [۳]
۱۴ تپه غازان بیگ دوره اشکانی - دوره ساسانی مجاور روستای غازان بیگ
۶۷۲ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ [۱۴]
۱۵ تپه تفی هزاره دوم و اول پیش از میلاد روستای کماج خور
۶۷۳ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ [۱۵]
۱۶ تپه صاحب جان هزاره اول پیش از میلاد غرب شهر درگز
۶۷۴ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ [۱۶]
۱۷ یاریم‌تپه هزاره پنجم پیش از میلاد ـ تاریخی غرب تپه صاحب جان
۶۷۵ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ [۱۷]
۱۸ تپه آرتیان اسلامی روستای آرتیان
۶۷۶ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ [۱۸]
۱۹ تپه اولیاء اسلامی شمال‌غربی شهر درگز
۶۷۷ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ [۱۹]
۲۰ تپه خاخیان هزاره اول پیش از میلاد شرق شهر درگز
۶۷۸ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ [۲۰]
۲۱ تلکی تپه اسلامی یک کیلومتری جنوب یاریم‌تپه
۶۷۹ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ [۲۱]
۲۲ تپه خونچه تاریخی مجاور روستای خونچه
۶۸۰ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ [۲۲]
۲۳ تپه کلات خونچه اسلامی جنوب‌شرقی شهر درگز
۶۸۱ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ [۲۳]
۲۴ تپه یوخار قلعه هزاره پنجم پیش از میلاد - دوره ساسانی مجاور روستای قره قویونلو
۶۸۲ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ [۲۴]
۲۵ تپه پاسگاه هزاره پنجم پیش از میلاد - دوره ساسانی شهر درگز - جنوب یاریم تپه، روبروی کلانتری ۱۲
۶۸۳ ۲۳ فروردین ۱۳۴۶ [۲۵]
۲۶ نوروزتپه پیشاتاریخ - تاریخی شمال‌غربی ینگی‌قلعه
۳۵۲۵ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ [۲۶]
۲۷ تپه شماره ۳ امامزاده اولیاء تاریخی روستای امامزاده اولیاء
۶۷۰۶ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۲۷]
۲۸ تپه شماره ۴ امامزاده اولیاء دوره ساسانی روستای امامزاده اولیاء
۶۷۰۷ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۲۸]
۲۹ جفت تپه اسلامی روستای عباس قلعه
۶۷۰۸ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۲۹]
۳۰ تپه جلفان سده‌های میانه دوره اسلامی روستای جلفان
۶۷۰۹ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۳۰]
۳۱ تپه لیک شماره ۲ قمری سده ۳ تا ۶ ق بخش چاپشلو - روستای لیک
۶۷۱۰ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۳۱]
۳۲ تپه ایلاق جوق هزاره پنجم پیش از میلاد - سده ۴ و ۵ ق روستای ایلان جوق
۶۷۱۱ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۳۲]
۳۳ تپه توغان سده‌های اولیه و میانه دوره اسلامی جنوب شهر چاپشلو
۶۷۱۲ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۳۳]
۳۴ تپه قاتقلی امام سده ۱۲ و ۱۳ ق روستای خاخیان
۶۷۱۳ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۳۴]
۳۵ تپه پرکن پیشاتاریخ - تاریخی - اسلامی روستای پرکن
۶۷۱۴ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۳۵]
۳۶ تپه لیک هزاره پتجم تا دوم پیش از میلاد - سده‌های اولیه اسلامی بخش چاپشلو - روستای لیک
۶۷۱۵ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۳۶]
۳۷ تپه و محوطه مولودآباد دوره صفوی روستای خیرآباد
۶۷۱۶ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۳۷]
۳۸ تپه جشن‌آباد اسلامی روستای جشن‌آباد
۶۷۱۷ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۳۸]
۳۹ تپه شماره ۳ سعدآباد دوره اشکانی - دوره ساسانی روستای سعدآباد
۶۷۱۸ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۳۹]
۴۰ شاه‌تپه دوره اشکانی بخش لطف‌آباد
۶۷۲۰ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۴۰]
۴۱ تپه شماره ۲ امامزاده اولیاء پیشاتاریخ - تاریخی روستای امامزاده اولیاء
۶۷۲۱ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۴۱]
۴۲ تپه دمکه تاریخی بخش چاپشلو - روستای دمکه
۶۷۲۲ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۴۲]
۴۳ گندلی تپه تاریخی روستای ینگی‌قلعه
۶۷۲۳ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۴۳]
۴۴ تپه حضرت سلطان سده ۳ تا ۶ ق روستای حضرت سلطان
۶۷۲۴ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۴۴]
۴۵ تپه نادری تاریخی یک کیلومتری شرق روستای خیرآباد
۶۷۲۵ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۴۵]
۴۶ تپه کوشک تاریخی شهر درگز - مجاور خیابان کوشک و خیابان‌های آزادی و مدرس مابین خانه‌های مسکونی
۶۷۲۶ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۴۶]
۴۷ تپه شماره ۱ امامزاده اولیاء دوره ساسانی روستای امامزاده اولیاء
۸۲۶۲ ۲۴ فروردین ۱۳۸۲ [۴۷]
۴۸ تپه کال کلیسا دوره ساسانی روستای حضرت سلطان
۸۲۶۳ ۲۴ فروردین ۱۳۸۲ [۴۸]
۴۹ شهر تپه هزاره اول پیش از میلاد شهر چاپشلو
۸۲۶۴ ۲۴ فروردین ۱۳۸۲ [۴۹]
۵۰ تپه نوخندان هزاره چهارم پیش از میلاد تا تاریخی - سده‌های اولیه دوره اسلامی مرکز شهر نوخندان
۹۲۴۵ ۲۴ تیر ۱۳۸۲ [۵۰]
۵۱ تپه و محوطه به چنار سده ۳ تا ۶ ق روستای تاج‌الدین
۱۰۹۱۵ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ [۵۱]
۵۲ گندلی تپه تاریخی یک کیلومتری جنوب‌غربی روستای خیرآباد
۱۲۸۷۶ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ [۵۲]
۵۳ تپه کهنه قلعه اواخر هزاره دوم پیش از میلاد تا تاریخی شمال غربی روستای میرقلعه
۱۲۸۷۷ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ [۵۳]
۵۴ یاسته‌تپه تاریخی روستای خیرآباد
۱۲۸۷۸ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ [۵۴]
۵۵ تپه گل خندان تاریخی روستای گل خندان
۱۲۸۷۹ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ [۵۵]
۵۶ تپه کهنه بابا حق تاریخی بخش لطف‌آباد - روستای باباحق
۱۲۸۸۰ ۱۹ مرداد ۱۳۸۴ [۵۶]
۵۷ تپه مرز تاریخی - اسلامی روستای میاب
۱۳۱۹۰ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ [۵۷]
۵۸ تپه قصرشیرین تاریخی - سده ۷ و ۸ ق ۱۰۰ متری جنوب روستای خادمانلو
۱۳۱۹۱ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ [۵۸]
۵۹ تپه گردوسطی تاریخی داخل روستای تیرگان
۱۳۱۹۲ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ [۵۹]
۶۰ تپه خزانه دوره غزنوی - دوره سلجوقی داخل روستای گپی
۱۳۱۹۳ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ [۶۰]
۶۱ تپه گردعلیا تاریخی داخل روستای تیرگان
۱۳۱۹۴ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ [۶۱]
۶۲ تپه کرناوه تاریخی بخش لطف‌آباد - روستای کرناوه
۱۳۳۰۸ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ [۶۲]
۶۳ تپه قلعه حسینی سده ۳ تا ۶ ق ۲۰۰ متری جنوب روستای دربندی علیا
۱۳۳۰۹ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ [۶۳]
۶۴ تپه گرد سفلی اواخر هزاره دوم پیش از میلاد - اوایل هزاره اول پیش از میلاد نرسیده به روستای تیرگان
۱۳۳۱۱ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ [۶۴]
۶۵ قره‌تپه تاریخی ۷۰۰ متری جنوب‌غرب روستای توقی
۱۳۸۵۸ ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ [۲]
۶۶ تپه قره برج تاریخی ۱۰۰ متری شمال روستای خیرآباد
۱۳۸۶۵ ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ [۶۵]
۶۷ تپه زلزله خراب اسلامی - سده ۴ تا ۸ ق ۳ کیلومتری جنوب روستای قزلق
۱۳۸۶۶ ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ [۶۶]
۶۸ تپه مری پالکانلو تاریخی - اسلامی ۱/۳ کیلومتری جنوب‌غربی روستای پالکانلو
۱۳۸۶۷ ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ [۶۷]
۶۹ تپه شمه تاریخی - سده‌های میانه اسلامی ۳ کیلومتری جنوب‌غربی روستای داغدار
۱۳۸۶۹ ۲۵ مرداد ۱۳۸۴ [۶۸]
۷۰ تپه مراد داشی تاریخی بخش مرکزی - دو کیلومتری شمال روستای قره‌قونیلو
۱۴۳۰۱ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ [۶۹]
۷۱ تپه کهنه قلعه شوی سده ۵ تا ۹ ق بخش نوخندان - غرب روستای شوی وسطی
۱۵۲۲۷ ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ [۷۰]
۷۲ تپه سعدآباد ۱ دوره ساسانی - اوایل اسلامی شمال‌غربی روستای سعدآباد
۱۵۲۳۰ ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ [۷۱]
۷۳ تپه یوخار قلعه تاریخی - اسلامی تا دوره سلجوقی جنوب‌شرقی روستای سعدآباد
۱۵۲۳۶ ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ [۷۲]
۷۴ تپه ذولفقاری تاریخی ۲۵۰ متری جنوب‌غربی روستای حق وردی
۱۵۲۳۷ ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ [۷۳]
۷۵ تپه بابایرغان دوره سلجوقی - دوره تیموری ۲۰۰ متری جنوب‌غربی روستای کاهو
۱۵۸۸۲ ۲۴ مرداد ۱۳۸۵ [۷۴]
۷۶ تپه نظر هزاره اول پیش از میلاد جنوب روستای زیندانلو
۱۶۳۲۸ ۲۴ آبان ۱۳۸۵ [۷۵]
۷۷ تپه سیدها دوره ساسانی جنوب روستای سیدها
۱۶۳۳۰ ۲۴ آبان ۱۳۸۵ [۷۶]
۷۸ تپه سادات دوره ساسانی دو کیلومتری شمال‌غربی روستای سادات
۱۶۳۳۳ ۲۴ آبان ۱۳۸۵ [۷۷]
۷۹ مراد تپه تاریخی مجاور شهر لطف‌آباد
۱۷۵۷۷ ۱۲ شهریور ۱۳۸۵ [۷۸]
۸۰ تپه سیدآباد تاریخی بخش مرکزی - روستای سیدآباد
۱۹۱۰۱ ۳ خرداد ۱۳۸۶ [۷۹]
۸۱ تپه اسپیان سده‌های اولیه اسلامی - سده ۴ - ۷ ق ؟
۲۹۰۴۹ ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ [۲]
۸۲ محوطه باستان‌شناختی تپه شیلگان دوره ساسانی ؟
۳۱۷۵۷ ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ [۲]
مجموعه‌ها
۸۳ مجموعه تپه‌های یومری سده ۹ تا ۱۳ ق ۲۰۰ متری جنوب روستای صفرقلعه
۱۴۳۱۷ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ [۸۰]
محوطه‌ها
۸۴ محوطه باستانی بندیان   دوره ساسانی شمال‌غربی شهر درگز
۳۷°۲۷′۴۶٫۰″ شمالی ۵۹°۶′۵٫۴″ شرقی / ۳۷٫۴۶۲۷۷۸°شمالی ۵۹٫۱۰۱۵۰۰°شرقی / 37.462778; 59.101500 (محوطه باستانی بندیان)
۱۸۴۶ ۲۴ بهمن ۱۳۷۵ [۸۱]
۸۵ گورستان گورگبر سده ۷ و ۸ ق روستای خیرآباد
۶۷۱۹ ۱۰ دی ۱۳۸۱ [۸۲]
۸۶ محوطه کماج خور سده ۸ تا ۱۱ ق روستای کماج خور
۱۰۹۲۰ ۲۷ بهمن ۱۳۸۲ [۸۳]
۸۷ گورستان گبرها سده‌های میانه اسلامی ۱۰۰ متری شمال پالکانلو سفلی
۱۳۱۹۵ ۱۸ شهریور ۱۳۸۷ [۸۴]
۸۸ محوطه شهر خراب تاریخی - اسلامی بخش چاپشلو - ۳۰۰ متری شرق روستای گرنی
۱۳۳۱۰ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ [۸۵]
۸۹ محوطه نخود تپه تاریخی ۳۰۰ متری شمال‌شرقی روستای حاتم قلعه
۱۳۸۶۴ ۲۵ آبان ۱۳۸۴ [۸۶]
۹۰ محوطه باستانی سید عرب تاریخی جنوب‌شرقی شهر درگز
۱۵۲۳۳ ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ [۸۷]
۹۱ گورستان و بقایای قلعه حضرت سلطان سده ۹ تا ۱۳ ق ۳۰۰ متری غرب روستای حضرت سلطان
۱۶۳۳۲ ۲۴ آبان ۱۳۸۵ [۸۸]
نمایش مختصات در نقشهٔ: اوپن‌استریت‌مپ 
بارگیری مختصات: KML
  وقفی
  مالکیت دولتی
  مالکیت خصوصی
  مالکیت عمومی

منابع ویرایش

 1. «سهم کاشمر در فهرست آثار ثبت شده ملی اندک است». ایسنا. ۷ آذر ۱۳۹۷. بایگانی‌شده از اصلی در ۸ دسامبر ۲۰۲۱. دریافت‌شده در ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ «فهرست آثار ثبتی - اداره میراث فرهنگی شهرستان درگز». اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ «پرونده تپه و گورستان شمسی خان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ «پرونده آرامگاه حضرت سلطان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 5. «پرونده آرامگاه علامه شهرستانی در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 6. «پرونده صید علیخان درگزی در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 7. «پرونده آب‌انبار قدیمی لطف‌آباد در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 8. «پرونده حمام اتانلو در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 9. «پرونده حمام ممتاز در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 10. «پرونده حمام کمپانی در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 11. «پرونده حمام حقیقی در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 12. «پرونده بقعه سلطان مراد در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 13. «پرونده آرامگاه بابا یرغان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 14. «پرونده تپه غازان بیگ در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 15. «پرونده تپه تفی در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 16. «پرونده تپه صاحب جان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 17. «پرونده یاریم‌تپه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 18. «پرونده تپه آرتیان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 19. «پرونده تپه اولیاء در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 20. «پرونده تپه خاخیان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 21. «پرونده تلکی تپه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 22. «پرونده تپه خونچه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 23. «پرونده تپه کلات خونچه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 24. «پرونده تپه یوخار قلعه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 25. «پرونده تپه پاسگاه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 26. «پرونده نوروزتپه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 27. «پرونده تپه شماره ۳ امامزاده اولیاء در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 28. «پرونده تپه شماره ۴ امامزاده اولیاء در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 29. «پرونده جفت تپه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 30. «پرونده تپه جلفان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 31. «پرونده تپه لیک شماره ۲ قمری در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 32. «پرونده تپه ایلاق جوق در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 33. «پرونده تپه توغان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 34. «پرونده تپه قاتقلی امام در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 35. «پرونده تپه پرکن در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 36. «پرونده تپه لیک در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 37. «پرونده تپه و محوطه مولودآباد در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 38. «پرونده تپه جشن‌آباد در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 39. «پرونده تپه شماره ۳ سعدآباد در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 40. «پرونده شاه‌تپه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 41. «پرونده تپه شماره ۲ امامزاده اولیاء در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 42. «پرونده تپه دمکه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 43. «پرونده گندلی تپه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 44. «پرونده تپه حضرت سلطان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 45. «پرونده تپه نادری در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 46. «پرونده تپه کوشک در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 47. «پرونده تپه شماره ۱ امامزاده اولیاء در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 48. «پرونده تپه کال کلیسا در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 49. «پرونده شهر تپه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 50. «پرونده تپه نوخندان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 51. «پرونده تپه و محوطه به چنار در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 52. «پرونده گندلی تپه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 53. «پرونده تپه کهنه قلعه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 54. «پرونده یاسته‌تپه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 55. «پرونده تپه گل خندان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 56. «پرونده تپه کهنه بابا حق در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 57. «پرونده تپه مرز در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 58. «پرونده تپه قصرشیرین در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 59. «پرونده تپه گردوسطی در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 60. «پرونده تپه خزانه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 61. «پرونده تپه گردعلیا در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 62. «پرونده تپه کرناوه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 63. «پرونده تپه قلعه حسینی در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 64. «پرونده تپه گرد سفلی در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 65. «پرونده تپه قره برج در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 66. «پرونده تپه زلزله خراب در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 67. «پرونده تپه مری پالکانلو در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 68. «پرونده تپه شمه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 69. «پرونده تپه مراد داشی در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 70. «پرونده تپه کهنه قلعه شوی در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 71. «پرونده تپه سعدآباد ۱ در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 72. «پرونده تپه یوخار قلعه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 73. «پرونده تپه ذولفقاری در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 74. «پرونده تپه بابایرغان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 75. «پرونده تپه نظر در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 76. «پرونده تپه سیدها در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 77. «پرونده تپه سادات در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 78. «پرونده مراد تپه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 79. «پرونده تپه سیدآباد در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 80. «پرونده مجموعه تپه‌های یومری در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 81. «پرونده محوطه باستانی بندیان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 82. «پرونده گورستان گورگبر در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 83. «پرونده محوطه کماج خور در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 84. «پرونده گورستان گبرها در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 85. «پرونده محوطه شهر خراب در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 86. «پرونده محوطه نخود تپه در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 87. «پرونده محوطه باستانی سید عرب در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.
 88. «پرونده گورستان و بقایای قلعه حضرت سلطان در فهرست آثار ملی ایران». وزارت راه و شهرسازی. دریافت‌شده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۱.