فهرست بازی‌های شهرآورد تهران

تاریخچه شهرآورد تهران

شهرآورد تهران یک رویارویی فوتبالی بین دو تیم تهرانی استقلال و پرسپولیس است. نخستین بازی این دو تیم یک دیدار دوستانه بود که در ۱۶ فروردین ۱۳۴۷ برگزار شد. از آن زمان تا کنون دو تیم ۹۲ بار با هم رو به رو شده‌اند که سهم استقلال ۲۶ برد و سهم پرسپولیس ۲۴ برد بوده‌است. ۴۲ بازی نیز با نتیجه مساوی تمام شده‌اند. در این بازی‌ها در مجموع ۱۷۴ گل به ثمر رسیده‌است که ۸۹ گل سهم سرخپوشان و ۸۵ گل سهم آبی‌پوشان است. در این بازی‌ها در مجموع ۱۰۳ بازیکن متفاوت موفق به گلزنی شده‌اند که امیرحسین جابری‌زاده در دربی دوم اولین گلزن این بازی‌ها برای آبی‌پوشان بوده و صدمین گلزن هم احمد نوراللهی در دربی شماره ۹۰ برای سرخپوشان است.

فهرست بازی‌هاویرایش

رنگ نتیجه
۲۶ برد استقلال
۲۴ برد پرسپولیس
۴۲ تساوی

فهرستویرایش

# تاریخ نتیجه بازی   تاج / استقلال   پرسپولیس داور گزارشگر تورنمنت اخراج
۱ ۱۳۴۷‍/۰۱‍/۱۶ تاج ۰–۰ پرسپولیس - - موزون ؟ دیدار دوستانه
۲ ۱۳۴۷‍/۰۵/۲۷ تاج ۱–۱ پرسپولیس جابری‌زاده (۶۷) همیشه‌جوان (۸۴) حیدری ؟ دیدار دوستانه
[۱][۲][۳][پانویس ۱]
۳ ۱۳۴۷‍/۱۰‍/۲۰ پرسپولیس ۰–۰ تاج - - بهادرخان ؟ معرفی نماینده
ایران به آسیا
۴ ۱۳۴۸‍/۰۵‍/۳۱ تاج ۳–۱ پرسپولیس منشی‌زاده (۸)، جباری (۴۴)
حق‌وردیان (۸۸)
گنجاپور (۷۲) حاج ابوالحسن ؟ باشگاه‌های تهران

(یک چهارم نهایی)

رضا وطنخواه   '۳۵
۵ ۱۳۴۸‍/۱۱‍/۱۷ تاج ۱–۰ پرسپولیس

(۳–۰)

غ مظلومی (۹) - حاج ابوالحسن ؟ باشگاه‌های تهران عزیز اصلی  
۶ ۱۳۴۹‍/۰۷‍/۰۳ پرسپولیس ۲–۳ تاج قراب (۷۳)، حق‌وردیان (۸۷)
ع مژدهی (۸۸)
پروین (۷)، کلانی (۲۳) ارتو طغرل ؟ دیدار دوستانه
۷ ۱۳۴۹‍/۱۰‍/۲۷ تاج ۱–۱ پرسپولیس

(۳–۰)

ع مژدهی (۷۵) کلانی (۲) برازنده ؟ لیگ منطقه‌ای اول مهدی لواسانی   '۷۸
همایون بهزادی   '۷۸
حسین کلانی   '۷۹
۸ ۱۳۵۰‍/۰۳‍/۲۸ پرسپولیس ۱–۱ تاج غ مظلومی (۳۰) ایرانپاک (۹۰) بهرام‌اف ؟ باشگاه‌های تهران
۹ ۱۳۵۰‍/۱۱‍/۱۵ تاج ۱–۴ پرسپولیس جباری (۷۵) کلانی (۴۳٬۹۰)، ایرانپاک (۵۶)
خوردبین (۷۵)
حیدری ؟ لیگ منطقه‌ای دوم
۱۰ ۱۳۵۱‍/۰۱‍/۰۳ پرسپولیس ۲–۰ تاج - ایرانپاک (۵۰)، کلانی (۸۹) پایا واسیلی ؟ لیگ منطقه‌ای دوم
۱۱ ۱۳۵۱‍/۱۲‍/۱۱ تاج ۲–۰ پرسپولیس جباری (۴۰٬۸۷) - نصیری ؟ باشگاه‌های تهران
۱۲ ۱۳۵۲‍/۰۳‍/۲۵ تاج ۱–۰ پرسپولیس عادلخانی (۳) - حیدری ؟ جام اتحاد همایون بهزادی   '۸۳
۱۳ ۱۳۵۲‍/۰۶‍/۱۶ پرسپولیس ۶–۰ تاج - کلانی (۳۲)، سلیمانی (۴۵٬۵۶)
بهزادی (۵۰٬۸۶٬۹۰)
پتری چیانو ؟ لیگ تخت جمشید ۱
۱۴ ۱۳۵۲‍/۰۹‍/۱۸ تاج ۱–۱ پرسپولیس جباری (۷۰) بهزادی (۴۶) رودلف شورر ؟ لیگ تخت جمشید ۱ محمدرضا عادلخانی     '۷۵
۱۵ ۱۳۵۳‍/۰۳‍/۰۴ تاج ۱–۰ پرسپولیس روشن (۸۸) - رودلف شورر ؟ لیگ تخت جمشید ۲
۱۶ ۱۳۵۳‍/۰۹‍/۲۷ پرسپولیس ۲–۱ تاج غ مظلومی (۶۰) ایرانپاک (۵۰)، حاج رحیمی‌پور (۱۵) زمانی ؟ لیگ تخت جمشید ۲
۱۷ ۱۳۵۴‍/۰۲‍/۰۵ تاج ۳–۱ پرسپولیس غ مظلومی (۱۱٬۶۲)، م مژدهی (۴۷) ایرانپاک (۵۳) هاشم حکیم ؟ لیگ تخت جمشید ۳
۱۸ ۱۳۵۴‍/۰۷‍/۲۵ پرسپولیس ۲–۰ تاج - فتاحی (۲۲)، حاج رحیمی‌پور (۳۸) پیتر اندرسون ؟ لیگ تخت جمشید ۳
۱۹ ۱۳۵۴‍/۱۲‍/۲۷ تاج ۱–۱ پرسپولیس م مژدهی (۲۰) خوردبین (۸۵) صالحی ؟ لیگ تخت جمشید ۴ مسعود مژدهی   '۸۸
۲۰ ۱۳۵۵‍/۰۷‍/۰۲ پرسپولیس۱–۱ تاج نراقی (۲۶) پروین (۴۰) جک تیلور ؟ لیگ تخت جمشید ۴
۲۱ ۱۳۵۶‍/۰۲‍/۱۸ تاج ۳–۰ پرسپولیس عاشری (۴۵)، روشن (۸۳)
مراغه‌چیان (۸۸)
- شوایلر ؟ لیگ تخت جمشید ۵
۲۲ ۱۳۵۶‍/۰۹‍/۱۸ پرسپولیس ۲–۱ تاج حسن روشن (۸۵) ایرانپاک (۱۵٬۳۴) پورکاپ ؟ لیگ تخت جمشید ۵
۲۳ ۱۳۵۸‍/۰۸‍/۲۵ استقلال ۱–۰ پرسپولیس فتح‌آبادی (۴۲) - باغومیان ؟ بازی بزرگداشت

علی دانایی‌فرد

۲۴ ۱۳۵۹‍/۰۴‍/۱۳ پرسپولیس ۰–۰ استقلال - - صالحی ؟ بازی خداحافظی

صفر ایرانپاک

۲۵ ۱۳۶۰‍/۰۷‍/۱۶ استقلال ۰–۰ پرسپولیس - - صالحی ؟ باشگاه‌های تهران
۲۶ ۱۳۶۱‍/۱۰‍/۱۷ پرسپولیس ۱–۱ استقلال فریبا (۸۷) فتح‌آبادی (۱۰) صالحی ؟ باشگاه‌های تهران
۲۷ ۱۳۶۲‍/۰۷‍/۱۵ استقلال ۱–۰ پرسپولیس پ مظلومی (۵۹) - خوشخوان صالح‌نیا باشگاه‌های تهران
۲۸ ۱۳۶۵‍/۰۳‍/۲۵ پرسپولیس ۳–۰ استقلال - بیانی (۱۲ پنالتی، ۵۲)،
محمدخانی (۶۲)
نظری ؟ باشگاه‌های تهران
۲۹ ۱۳۶۶‍/۰۱‍/۰۷ استقلال ۰–۰ پیروزی - - بهلولی ؟ باشگاه‌های تهران
۳۰ ۱۳۶۷‍/۰۶‍/۱۸ پیروزی ۱–۱ استقلال مختاری‌فر (۶۰) پیوس (۴۰) صالحی کاووسی باشگاه‌های تهران
۳۱ ۱۳۶۷‍/۱۲‍/۱۹ پیروزی ۰–۰ استقلال

(۴–۲ ضربات پنالتی)

- - دزفولی صالح‌نیا جام حذفی ایران

(یک چهارم نهایی)

۳۲ ۱۳۶۸‍/۰۹‍/۱۷ استقلال ۰–۱ پیروزی - عابدیان (۱۸) خوشخوان صالح‌نیا باشگاه‌های تهران
۳۳ ۱۳۶۹‍/۰۳‍/۰۴ استقلال ۲–۱ پیروزی سرخاب (۴۶)، مرفاوی (۷۲) میراحمدیان (۱۲) نظری صالح‌نیا لیگ قدس

(فینال)

۳۴ ۱۳۶۹‍/۱۰‍/۲۸ پیروزی ۱–۱ استقلال بیانی (۶۲ پنالتی) پیوس (۷۵) دزفولی بهروان باشگاه‌های تهران شاهین بیانی   '۳۰
رحیم یوسفی   '۳۰
۳۵ ۱۳۷۰‍/۱۱‍/۰۴ استقلال ۰–۰ پیروزی - - زمانی صالح‌نیا باشگاه‌های تهران
۳۶ ۱۳۷۰‍/۱۲‍/۱۵ استقلال ۲–۰ پیروزی مرفاوی (۸)، ورمزیار (۱۵) - ابهران بهبهانی لیگ آزادگان اول
۳۷ ۱۳۷۱‍/۰۳‍/۰۸ پیروزی ۰–۱ استقلال مرفاوی (۴۸) - اخوان بهبهانی لیگ آزادگان اول
۳۸ ۱۳۷۱‍/۱۰‍/۱۱ استقلال ۰–۰ پیروزی - - خوشخوان بهبهانی سوپرجام تهران
۳۹ ۱۳۷۳‍/۱۰‍/۳۰ استقلال ۲–۲ پیروزی

(۳–۰)

ورمزیار (۷۹ پنالتیاختر (۸۷) پیوس (۵۱ پنالتیداداش‌زاده (۵۶) ابهران کوتی لیگ آزادگان چهارم

(نیمه‌نهایی)

رضا شاهرودی     '۵۸
مجتبی محرمی   '۸۸
امیر قلعه‌نویی   '۸۸
۴۰ ۱۳۷۳‍/۱۱‍/۰۷ پیروزی ۰–۰ استقلال - - اخوان کوتی لیگ آزادگان چهارم

(نیمه‌نهایی)

۴۱ ۱۳۷۴‍/۰۵‍/۰۶ استقلال ۳–۱ پیروزی اختر (۷)، ورمزیار (۱۶ پنالتی)
تقوی (۳۶)
کرمانی‌مقدم (۴۹) ساندرو پل شفیع لیگ آزادگان پنجم
۴۲ ۱۳۷۴‍/۱۰‍/۰۸ پیروزی ۰–۰ استقلال - - کیالی کوتی/بهروان لیگ آزادگان پنجم
۴۳ ۱۳۷۵‍/۰۷‍/۲۷ پیروزی ۱–۰ استقلال - بزیک (۸۷) شریف بهروان لیگ آزادگان ششم محمد نوری     '۵۷
۴۴ ۱۳۷۶‍/۰۴‍/۲۰ پیروزی ۳–۰ استقلال - بزیک (۳۰)، مهدوی‌کیا (۷۱)
طاهرزاده (۸۷)
شریف کوتی/خیابانی لیگ آزادگان ششم محمد خرمگاه     '۵۷
۴۵ ۱۳۷۷‍/۰۸‍/۲۲ استقلال ۰–۱ پیروزی - هاشمی‌نسب (۴۵) الرفاعی فردوسی‌پور لیگ آزادگان هشتم حمید استیلی     '۵۰
علی موسوی   '۶۶
۴۶ ۱۳۷۸‍/۰۱‍/۲۰ استقلال ۱–۱ پیروزی ملکیان (۴۴) هاشمی‌نسب (۳) عبدالرحمن فردوسی‌پور لیگ آزادگان هشتم محمد تقوی   '۸۵
رضا حسن‌زاده     '۸۹
نعیم سعداوی     '۲+۹۰
۴۷ ۱۳۷۸‍/۰۴‍/۲۰ پیروزی ۲–۱ استقلال بختیاری‌زاده (۵۰) هاشمی‌نسب (۱۲ پنالتی)

پیروانی (۸۵)

محمد کوسا فردوسی‌پور جام حذفی ایران

(فینال)

۴۸ ۱۳۷۸‍/۰۷‍/۰۲ استقلال ۰–۰ پیروزی - - المهنا کوتی لیگ آزادگان نهم نادر محمدخانی   '۲۲
اسماعیل حلالی     '۳۰
۴۹ ۱۳۷۸‍/۱۲‍/۰۸ پیروزی ۲–۰ استقلال - هاشمی‌نسب (۷)

رأفت (۸۰)

مرک میرزایی لیگ آزادگان نهم ستار همدانی   '۳۲
۵۰ ۱۳۷۹‍/۱۰‍/۰۹ پیروزی ۲–۲ استقلال نوازی (۶۷)، هاشمی‌نسب (۸۶) رهبری‌فر (۵۷ پنالتیع کریمی (۸۹) بونگ جو فردوسی‌پور لیگ آزادگان دهم پرویز برومند   '۸۸
۵۱ ۱۳۷۹‍/۱۲‍/۰۵ استقلال ۱–۰ پیروزی اکبرپور (۷۲) - رودو مونتی خیابانی لیگ آزادگان دهم
۵۲ ۱۳۸۰‍/۱۰‍/۲۸ استقلال ۱–۱ پیروزی نوازی (۳۸ پنالتی) رضا جباری (۲۵) رودو مونتی یوسفی لیگ برتر اول علی انصاریان     '۸۷
۵۳ ۱۳۸۱‍/۰۲‍/۱۹ پیروزی ۰–۰ استقلال - - گومز کاستا میرزایی لیگ برتر اول علیرضا واحدی‌نیکبخت     '۸۶
۵۴ ۱۳۸۱/۱۰/۲۰ پیروزی ۱–۱ استقلال سامره (۱) انصاریان (۷۰ پنالتی) روزتی فردوسی‌پور لیگ برتر دوم
۵۵ ۱۳۸۲/۰۳/۲۳ استقلال ۱–۲ پیروزی علیرضا اکبرپور (۶۳) گل‌محمدی (۱۱)، ابوالقاسم‌پور (۵۰) ریناک یوسفی لیگ برتر دوم فرزاد مجیدی   '۴۶
علی سامره   '۸۹
۵۶ ۱۳۸۲/۷/۲۵ پیروزی ۱–۲ استقلال سامره (۸)، فکری (۵۷) ترائوره (۷۰) گومز کاستا فردوسی‌پور لیگ برتر سوم
۵۷ ۱۳۸۲/۱۱/۱۳ استقلال ۱–۱ پیروزی داوود سیدعباسی (۳) حامد کاویانپور (۲۰) گوجلر شفیع لیگ برتر سوم
۵۸ ۱۳۸۳/۰۸/۰۱ پیروزی ۰–۰ استقلال - - فلورین میر خیابانی لیگ برتر چهارم
۵۹ ۱۳۸۳/۱۲/۰۷ استقلال ۳–۲ پیروزی عنایتی (۶۸)، فکری (۸۴)
قربانی (۹۳)
رضایی (۷۴)، انتظاری (۷۶) ایوانف فردوسی‌پور لیگ برتر چهارم
۶۰ ۱۳۸۴/۰۸/۱۴ استقلال ۱–۰ پیروزی غلام‌رضا عنایتی (۵۶) - اشتارک میرزایی لیگ برتر پنجم
۶۱ ۱۳۸۴/۱۲/۱۹ پیروزی ۰–۰ استقلال - - کمیل خیابانی لیگ برتر پنجم
۶۲ ۱۳۸۵/۰۸/۱۲ پیروزی ۲–۱ استقلال صادقی (۱۶) معدنچی (۲۲)، اولادی (۷۱) آلفونسو فردوسی‌پور لیگ برتر ششم
۶۳ ۱۳۸۶/۰۱/۱۰ استقلال ۱–۱ پیروزی علیزاده (۴۳) واحدی‌نیکبخت (۱۳) بریچ میرزایی لیگ برتر ششم
۶۴ ۱۳۸۶/۰۷/۲۲ استقلال ۱–۱ پیروزی روانخواه (۵۷) خلیلی (۸۴) گونزالس خیابانی لیگ برتر هفتم
۶۵ ۱۳۸۷/۰۱/۱۵ پیروزی ۱–۱ استقلال روانخواه (۳) خلیلی (۲۷) وازکوئز میرزایی لیگ برتر هفتم کریم باقری     '۸۱
بیژن کوشکی     '۸۶
۶۶ ۱۳۸۷/۰۷/۱۲ پیروزی ۱–۱ استقلال برهانی (۴۶) کریمی (۸۷) کمیل خیابانی لیگ برتر هشتم
۶۷ ۱۳۸۷/۱۱/۲۵ استقلال ۱–۱ پیروزی جباری (۵۶) مازیار زارع (۳+۹۰ پنالتی) ترکی فردوسی‌پور لیگ برتر هشتم
۶۸ ۱۳۸۸/۰۷/۱۰ استقلال ۱–۱ پیروزی مجیدی (۵۵) کلاه‌کج (۴۹) ترکی میرزایی لیگ برتر نهم
۶۹ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ پیروزی ۲–۱ استقلال مجیدی (۱۶) نوروزی (۳۷)، باقری (۸۷) مظفری‌زاده فردوسی‌پور لیگ برتر نهم
۷۰ ۱۳۸۹/۰۷/۲۳ استقلال ۱–۰ پیروزی مجیدی (۱+۹۰) - مرادی میرزایی لیگ برتر دهم
۷۱ ۱۳۹۰/۰۱/۱۰ پیروزی ۰–۱ استقلال برهانی (۴۳) - ترکی فردوسی‌پور لیگ برتر دهم
۷۲ ۱۳۹۰/۰۶/۲۵ پیروزی ۰–۲ استقلال مجیدی (۱۵)، جباری (۸۱) - ترکی خیابانی لیگ برتر یازدهم
۷۳ ۱۳۹۰/۰۸/۱۶ پیروزی ۲–۲ استقلال برهانی (۳۳)، عمران‌زاده (۷۰) نوروزیپنالتی، ۴۶) مظفری‌زاده میرزایی جام ولایت علیرضا محمد     '۸۳
۷۴ ۱۳۹۰/۰۹/۱۸ پیروزی ۰–۳ استقلال جباری (۹۶٬۹۸)، شریفات (۱۰۶) ممبینی یوسفی جام حذفی ایران

(یک چهارم نهایی)

۷۵ ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ استقلال ۲–۳ پیروزی میداوودی (۳۲)، زندی (۵۰) زاید (۱+۸۲٬۸۳٬۹۰) فغانی میرزایی لیگ برتر یازدهم مهرداد اولادی   '۶۸
۷۶ ۱۳۹۱/۰۶/۰۳ پرسپولیس ۰–۰ استقلال - - ترکی احمدی لیگ برتر دوازدهم
۷۷ ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ استقلال ۰–۰ پرسپولیس - - قهرمانی فردوسی‌پور لیگ برتر دوازدهم
۷۸ ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ استقلال ۰–۰ پرسپولیس - - فغانی فردوسی‌پور لیگ برتر سیزدهم
۷۹ ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ پرسپولیس ۰–۰ استقلال - - مظفری‌زاده میرزایی لیگ برتر سیزدهم
۸۰ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ استقلال ۱–۲ پرسپولیس شهباززاده (۴۵) نوری (۷۲)، عالیشاه (۸۲) جهانبازی فردوسی‌پور لیگ برتر چهاردهم امید عالیشاه     '۸۳
۸۱ ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ پرسپولیس ۱–۰ استقلال - علیپور (۶۵) حق‌وردی خیابانی لیگ برتر چهاردهم
۸۲ ۱۳۹۴/۰۸/۰۸ استقلال ۱–۱ پرسپولیس انصاری (۴۹) بنگستون (۶+۹۰) ترکی فردوسی‌پور لیگ برتر پانزدهم
۸۳ ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ پرسپولیس ۴–۲ استقلال انصاری (۵۵)

ابراهیمی (۸۹ پنالتی)

طارمی (۵٬۳۵)، رضاییان (۵۴)
مسلمان (۸۵)
ترکی احمدی لیگ برتر پانزدهم
۸۴ ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ پرسپولیس ۰–۰ استقلال - - فغانی میرزایی لیگ برتر شانزدهم
۸۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ استقلال ۳–۲ پرسپولیس اسماعیلی (۱۸)، قربانی (۲۰)

رضایی (۴۴)

رفیعی (۵)

حسینی (۹۳)

فغانی فردوسی‌پور لیگ برتر شانزدهم مهدی رحمتی     '۹۳
۸۶ ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ پرسپولیس ۱–۰ استقلال - علیپور (۲۲ پنالتی) حیدری فردوسی‌پور لیگ برتر هفدهم
۸۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ استقلال ۱–۰ پرسپولیس غفوری (۴۴) - فغانی احمدی لیگ برتر هفدهم
۸۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ پرسپولیس ۳–۰ استقلال سوپر جام ایران ۱۳۹۷[پانویس ۲]
۸۹ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ استقلال ۰–۰ پرسپولیس - - فغانی احمدی لیگ برتر هجدهم
۹۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ پرسپولیس ۱–۰ استقلال - نوراللهی (۲۱) خورشیدی احمدی لیگ برتر هجدهم
۹۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ استقلال ۰–۱ پرسپولیس حسین حسینی (۸۱، گل‌به‌خودی) بنیادی‌فر خیابانی لیگ برتر نوزدهم علی کریمی     '۸۹
۹۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ پرسپولیس ۲–۲ استقلال مطهری (۲۴٬۵۲) علیپور (۲۹)، بشار رسن (۸۹) حیدری احمدی لیگ برتر نوزدهم

جستارهای وابستهویرایش

یادداشت‌هاویرایش

  1. این دیدار تا مدت‌ها جز بازی‌های شهرآورد تهران محاسبه نمی‌شد.
  2. در پی اعتراض تیم استقلال به تاریخ برگزاری بازی، این تیم حاضر به شرکت در این دیدار نشد و کمیته انضباطی رای به سه بر صفر شدن بازی داد. این رای از سوی کمیته استیناف نیز تأیید شد و استقلال به دادگاه CAS شکایت کرد. در نهایت دادگاه CAS نیز رای صادر شده را تأیید و نتیجه این بازی را ۳ بر ۰ اعلام کرد.

پانویسویرایش

  1. «باشگاه پرسپولیس: دربی پنجشنبه، دربی 89 است». ورزش سه. ۲ مهر ۱۳۹۷. دریافت‌شده در ۲۰ اسفند ۱۳۹۷.
  2. «دربی پنجشنبه، دربی 89». باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس. ۲ مهر ۱۳۹۷. دریافت‌شده در ۴ فروردین ۱۳۹۸.
  3. «باشگاه استقلال: سوپر جام را قبول نداریم ولی این دربی، دربی ۸۹ است». ۹۰. ۸ فروردین ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۸ فروردین ۱۳۹۸.

منابعویرایش