فهرست شهرستان‌های استان سمنان

استان سمنان
استان سمنان

شهرستان‌ها ویرایش

بخش‌ها ویرایش

فهرست بخش‌های استان سمنان برپایهٔ سرشماری سال ۱۳۹۵ خورشیدی:[۱][۲]

ردیف نام بخش شهرستان مرکز بخش تعداد شهرها جمعیت (۱۳۹۵) تعداد خانوار رتبه در
شهرستان
۱ بخش مرکزی سمنان سمنان ۱ ۱۹۶٬۵۲۱ ۵۲٬۰۱۱ ۱
۲ بخش مرکزی شاهرود شاهرود ۲ ۱۶۶٬۹۶۳ ۵۲٬۶۹۴ ۱
۳ بخش مرکزی دامغان دامغان ۳ ۸۱٬۸۹۴ ۲۶٬۱۷۴ ۱
۴ بخش مرکزی گرمسار گرمسار ۱ ۶۰٬۲۵۸ ۱۹٬۷۶۸ ۱
۵ بخش بسطام شاهرود بسطام ۳ ۴۴٬۰۵۲ ۱۴٬۲۹۵ ۲
۶ بخش مرکزی مهدیشهر مهدیشهر ۲ ۳۰٬۷۸۱ ۹٬۵۳۱ ۱
۷ بخش مرکزی میامی میامی ۱ ۱۹٬۵۰۰ ۶٬۴۴۶ ۱
۸ بخش کالپوش میامی رضوان ۱ ۱۹٬۲۱۸ ۶٬۰۳۵ ۲
۹ بخش ایوانکی گرمسار ایوانکی ۱ ۱۷٬۱۶۳ ۵٬۸۱۷ ۲
۱۰ بخش شهمیرزاد مهدیشهر شهمیرزاد ۱ ۱۶٬۶۹۴ ۵٬۶۹۵ ۲
۱۱ بخش مرکزی سرخه سرخه ۱ ۱۵٬۵۲۳ ۵٬۳۳۰ ۱
۱۲ بخش امیرآباد دامغان امیریه ۱ ۱۲٬۲۹۶ ۴٬۱۲۲ ۲
۱۳ بخش مرکزی آرادان آرادان ۱ ۱۱٬۰۶۰ ۳٬۸۳۸ ۱
۱۴ بخش هفدر سرخه مومن‌آباد ۰ ۹٬۰۷۴ ۲
۱۵ بخش بیارجمند شاهرود بیارجمند ۱ ۷٬۶۱۳ ۲٬۷۳۴ ۳
۱۶ بخش کهن‌آباد آرادان کهن‌آباد ۱ ۲٬۸۲۴ ۱٬۰۸۱ ۲

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش