فهرست رکوردهای آسیا در وزنه‌برداری المپیک

این لیست حاوی رکوردهای آسیا در رشته وزنه‌برداری است. رکوردها شامل تمامی اوزان و همچنین حرکات یک‌ضرب و دو ضرب و مجموع است.

رکوردهای کنونیویرایش

مردانویرایش

رویداد رکورد ورزشکار ملیت تاریخ مسابقه مکان منبع
۵۵ کیلوگرم
یکضرب 135 کیلوگرم Asian Standard
دوضرب 166 کیلوگرم ام یون-چول   کره شمالی ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۱]
مجموع 294 کیلوگرم ام یون-چول   کره شمالی ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۱]
۶۱ کیلوگرم
یکضرب 145 کیلوگرم لی فابین   چین ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۱]
دوضرب 174 کیلوگرم اکو یولی ایراوان   اندونزی ۳ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان [۲]
مجموع 318 کیلوگرم لی فابین   چین ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۱]
۶۷ کیلوگرم
یکضرب 155 کیلوگرم Huang Minhao   چین ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ Olympics Test Event   توکیو، ژاپن [۳]
دوضرب 188 کیلوگرم Pak Jong-ju   کره شمالی ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۱]
مجموع 339 کیلوگرم چن لیجون   چین ۲۱ آوریل ۲۰۱۹ قهرمانی آسیا   نانگبو، چین
۷۳ کیلوگرم
یکضرب 169 کیلوگرم شی ژیونگ   چین ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان [۴]
دوضرب 198 کیلوگرم شی ژیونگ   چین ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹ World Cup   تیانجین، چین
مجموع 364 کیلوگرم شی ژیونگ   چین ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱ بازی‌های المپیک   توکیو، ژاپن [۵]
۸۱ کیلوگرم
یکضرب 175 کیلوگرم لی دایین   چین ۲۱ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان [۴]
دوضرب 207 کیلوگرم لو شیائوجون   چین ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۱]
مجموع 378 کیلوگرم لو شیائوجون   چین ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۱]
۸۹ کیلوگرم
یکضرب 175 کیلوگرم Asian Standard
دوضرب 216 کیلوگرم Asian Standard
مجموع 387 کیلوگرم Asian Standard
۹۶ کیلوگرم
یکضرب 186 کیلوگرم سهراب مرادی   ایران ۷ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان [۲]
دوضرب 231 کیلوگرم تیان تائو   چین ۷ ژوئیه ۲۰۱۹ Olympics Test Event   توکیو، ژاپن [۳]
مجموع 416 کیلوگرم سهراب مرادی   ایران ۷ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان [۲]
۱۰۲ کیلوگرم
یکضرب 186 کیلوگرم Asian Standard
دوضرب 231 کیلوگرم Asian Standard
مجموع 412 کیلوگرم Asian Standard
۱۰۹ کیلوگرم
یکضرب 200 کیلوگرم Yang Zhe   چین ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان [۴]
دوضرب 241 کیلوگرم روسلان نورالدینوف   ازبکستان ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان [۴]
مجموع 430 کیلوگرم اکبر ژورائف   ازبکستان ۳ اوت ۲۰۲۱ بازی‌های المپیک   توکیو، ژاپن [۶]
+۱۰۹ کیلوگرم
یکضرب 204 کیلوگرم Asian Standard
دوضرب 249 کیلوگرم Asian Standard
مجموع 448 کیلوگرم Asian Standard

زنانویرایش

رویداد رکورد ورزشکار ملیت تاریخ مسابقه مکان منبع
۴۵ کیلوگرم
یکضرب 84 کیلوگرم Asian Standard
دوضرب 108 کیلوگرم Asian Standard
مجموع 190 کیلوگرم Asian Standard
۴۹ کیلوگرم
یکضرب 96 کیلوگرم هو ژیهوی   چین ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان [۴]
دوضرب 119 کیلوگرم سایکوم میرابای چانو   هند ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان [۴]
مجموع 213 کیلوگرم هو ژیهوی   چین ۱۷ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان [۴]
۵۵ کیلوگرم
یکضرب 102 کیلوگرم Li Yajun   چین ۳ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان
دوضرب 129 کیلوگرم لیائو چیویون   چین ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۱]
مجموع 227 کیلوگرم لیائو چیویون   چین ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند
۵۹ کیلوگرم
یکضرب 110 کیلوگرم کو سینگ چون   تایوان ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان [۴]
دوضرب 140 کیلوگرم کو سینگ چون   تایوان ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۱]
مجموع 247 کیلوگرم کو سینگ چون   تایوان ۱۹ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان [۴]
۶۴ کیلوگرم
یکضرب 117 کیلوگرم دنگ وی   چین ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ World Cup   تیانجین، چین
دوضرب 145 کیلوگرم دنگ وی   چین ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۱]
مجموع 261 کیلوگرم دنگ وی   چین ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۱]
۷۱ کیلوگرم
یکضرب 117 کیلوگرم Asian Standard
دوضرب 152 کیلوگرم Zhang Wangli   چین ۶ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان [۲]
مجموع 267 کیلوگرم Zhang Wangli   چین ۶ نوامبر ۲۰۱۸ قهرمانی جهان   عشق‌آباد، ترکمنستان [۲]
۷۶ کیلوگرم
یکضرب 124 کیلوگرم ریم جونگ-سیم   کره شمالی ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ قهرمانی جهان   پاتایا، تایلند [۱]
دوضرب 156 کیلوگرم Zhang Wangli   چین ۲۶ فوریه ۲۰۱۹ World Cup   فوجو، چین
مجموع 278 کیلوگرم ریم جونگ-سیم   کره شمالی ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ قهرمانی آسیا   نانگبو، چین
۸۱ کیلوگرم
یکضرب 125 کیلوگرم Asian Standard
دوضرب 157 کیلوگرم Asian Standard
مجموع 280 کیلوگرم Asian Standard
۸۷ کیلوگرم
یکضرب 130 کیلوگرم Asian Standard
دوضرب 162 کیلوگرم Asian Standard
مجموع 289 کیلوگرم Asian Standard
+۸۷ کیلوگرم
یکضرب 148 کیلوگرم لی ونون   چین ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان [۴]
دوضرب 187 کیلوگرم لی ونون   چین ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان [۴]
مجموع 335 کیلوگرم لی ونون   چین ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ قهرمانی آسیا   تاشکند، ازبکستان [۴]

رکوردهای گذشتهویرایش

مردان (۱۹۹۸–۲۰۱۸)ویرایش

رویداد رکورد ورزشکار ملیت تاریخ مسابقه مکان منبع
۵۶ کیلوگرم
یکضرب ۱۳۹ کیلوگرم وو جینگبیائو   چین ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ World Championships   هیوستون، ایالات متحده آمریکا [۷]
دوضرب ۱۷۱ کیلوگرم ام یون-چول   کره شمالی ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ World Championships   هیوستون، ایالات متحده آمریکا [۷]
مجموع ۳۰۲ کیلوگرم وو جینگبیائو   چین ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ World Championships   هیوستون، ایالات متحده آمریکا [۷]
۶۲ کیلوگرم
یکضرب ۱۵۴ کیلوگرم کیم اون-گوک   کره شمالی ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ Asian Games   اینچئون، کره جنوبی [۸]
دوضرب ۱۸۳ کیلوگرم چن لیجون   چین ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ World Championships   هیوستون، ایالات متحده آمریکا [۷]
مجموع ۳۳۳ کیلوگرم چن لیجون   چین ۲۲ نوامبر ۲۰۱۵ World Championships   هیوستون، ایالات متحده آمریکا [۷]
۶۹ کیلوگرم
یکضرب ۱۶۶ کیلوگرم لیائو هوی   چین ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ World Championships   آلماتی، قزاقستان [۹]
دوضرب ۱۹۸ کیلوگرم لیائو هوی   چین ۲۳ اکتبر ۲۰۱۳ World Championships   وروتسواف، لهستان [۱۰]
مجموع ۳۵۹ کیلوگرم لیائو هوی   چین ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ World Championships   آلماتی، قزاقستان [۹]
۷۷ کیلوگرم
یکضرب ۱۷۶ کیلوگرم لو ژیائوجون   چین ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳ World Championships   وروتسواف، لهستان [۱۰]
دوضرب ۲۰۸ کیلوگرم محمدعلی فلاحتی‌نژاد   ایران ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ Asian Championships   کینگهوانگداو، چین
مجموع ۳۸۰ کیلوگرم لو ژیائوجون   چین ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳ World Championships   وروتسواف، لهستان [۱۰]
۸۵ کیلوگرم
یکضرب ۱۸۰ کیلوگرم لو یونگ   چین ۱۵ اوت ۲۰۰۸ Olympic Games   پکن، جمهوری خلق چین
دوضرب ۲۲۰ کیلوگرم کیانوش رستمی   ایران ۳۱ مه ۲۰۱۶ جام فجر   تهران، ایران [۱۱]
مجموع ۳۹۵ کیلوگرم کیانوش رستمی   ایران ۳۱ مه ۲۰۱۶ جام فجر   تهران، ایران [۱۱]
۹۴ کیلوگرم
یکضرب ۱۸۸ کیلوگرم Vladimir Sedov   قزاقستان ۱۴ نوامبر ۲۰۱۴ World Championships   آلماتی، قزاقستان [۹]
دوضرب ۲۳۳ کیلوگرم ایلیا ایلین   قزاقستان ۴ اوت ۲۰۱۲ بازی‌های المپیک   لندن، بریتانیا [۱۲]
مجموع ۴۱۸ کیلوگرم ایلیا ایلین   قزاقستان ۴ اوت ۲۰۱۲ بازی‌های المپیک   لندن، بریتانیا [۱۲]
۱۰۵ کیلوگرم
یکضرب ۱۹۵ کیلوگرم Cui Wenhua   چین ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸ World Championships   لاختی، فنلاند
دوضرب ۲۴۶ کیلوگرم ایلیا ایلین   قزاقستان ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ President's Cup   گروزنی، روسیه [۱۳]
مجموع ۴۳۷ کیلوگرم ایلیا ایلین   قزاقستان ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ President's Cup   گروزنی، روسیه [۱۳]
+۱۰۵ کیلوگرم
یکضرب ۲۱۴ کیلوگرم بهداد سلیمی   ایران ۱۳ نوامبر ۲۰۱۱ World Championships   پاریس، فرانسه
دوضرب ۲۶۳ کیلوگرم حسین رضازاده   ایران ۲۵ اوت ۲۰۰۴ Olympic Games   آتن، یونان
مجموع ۴۷۲ کیلوگرم حسین رضازاده   ایران ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰ Olympic Games   سیدنی، استرالیا

زنان (۱۹۹۸–۲۰۱۸)ویرایش

رویداد رکورد ورزشکار ملیت تاریخ مسابقه مکان منبع
۴۸ کیلوگرم
یکضرب ۹۸ کیلوگرم یانگ لیان   چین ۱ اکتبر ۲۰۰۶ World Championships   سانتو دومینگو، Dominican
دوضرب ۱۲۰ کیلوگرم چن شیشیا   چین ۲۱ آوریل ۲۰۰۷ Asian Championships   تایان، جمهوری خلق چین
مجموع ۲۱۷ کیلوگرم یانگ لیان   چین ۱ اکتبر ۲۰۰۶ World Championships   سانتو دومینگو، Dominican
۵۳ کیلوگرم
یکضرب ۱۰۳ کیلوگرم لی پینگ   چین ۱۴ نوامبر ۲۰۱۰ Asian Games   گوانگ‌ژو، جمهوری خلق چین
دوضرب ۱۳۴ کیلوگرم زولفیا چینشانلو   قزاقستان ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ World Championships   آلماتی، قزاقستان [۹]
مجموع ۲۳۳ کیلوگرم هسو شوچینگ   تایوان ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ Asian Games   اینچئون، کره جنوبی [۱۴]
۵۸ کیلوگرم
یکضرب ۱۱۱ کیلوگرم چن یانچینگ   چین ۳ دسامبر ۲۰۰۶ Asian Games   دوحه، قطر
دوضرب ۱۴۱ کیلوگرم Qiu Hongmei   چین ۲۳ آوریل ۲۰۰۷ Asian Championships   تایان، جمهوری خلق چین
مجموع ۲۵۱ کیلوگرم چن یانچینگ   چین ۳ دسامبر ۲۰۰۶ Asian Games   دوحه، قطر
۶۳ کیلوگرم
یکضرب ۱۱۶ کیلوگرم پاوینا تونگسوک   تایلند ۱۲ نوامبر ۲۰۰۵ World Championships   دوحه، قطر
دوضرب ۱۴۶ کیلوگرم دنگ وی   چین ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵ World Championships   هیوستون، ایالات متحده آمریکا [۷]
مجموع ۲۶۱ کیلوگرم Lin Tzu-chi   تایوان ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۴ Asian Games   اینچئون، کره جنوبی [۱۵]
۶۹ کیلوگرم
یکضرب ۱۲۸ کیلوگرم لیو چونهونگ   چین ۱۳ اوت ۲۰۰۸ Olympic Games   پکن، جمهوری خلق چین
دوضرب ۱۵۸ کیلوگرم لیو چونهونگ   چین ۱۳ اوت ۲۰۰۸ Olympic Games   پکن، جمهوری خلق چین
مجموع ۲۸۶ کیلوگرم لیو چونهونگ   چین ۱۳ اوت ۲۰۰۸ Olympic Games   پکن، جمهوری خلق چین
۷۵ کیلوگرم
یکضرب ۱۳۴ کیلوگرم اسوتلانا پودوبدووا   قزاقستان ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۰ World Championships   آنتالیا، ترکیه
دوضرب ۱۶۴ کیلوگرم کیم اون-جو   کره شمالی ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ Asian Games   اینچئون، کره جنوبی [۱۶]
مجموع ۲۹۵ کیلوگرم اسوتلانا پودوبدووا   قزاقستان ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۰ World Championships   آنتالیا، ترکیه
+۷۵ کیلوگرم
یکضرب ۱۴۶ کیلوگرم ژو لولو   چین ۱۳ نوامبر ۲۰۱۱ World Championships   پاریس، فرانسه
دوضرب ۱۹۲ کیلوگرم ژو لولو   چین ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ Asian Games   اینچئون، کره جنوبی [۱۷]
مجموع ۳۳۴ کیلوگرم ژو لولو   چین ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ Asian Games   اینچئون، کره جنوبی [۱۷]

منابعویرایش

 • "2010 Asian Games, Weightlifting - Initial Records". Retrieved 22 November 2010.Retrieved 22 November 2010.
 • "Asian Records". Archived from the original on 15 March 2012. Retrieved 8 February 2012.Retrieved 8 February 2012.
 1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ "2019 IWF قهرمانی جهان". IWF. Archived from the original on 25 May 2020. Retrieved 29 September 2019.
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ "2018 IWF قهرمانی جهان". IWF. Archived from the original on 3 November 2018. Retrieved 14 March 2019.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ "Ready Steady Tokyo (Tokyo 2020 Test Event) Results Book" (PDF). فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری. 7 July 2019. Retrieved 7 July 2019.
 4. ۴٫۰۰ ۴٫۰۱ ۴٫۰۲ ۴٫۰۳ ۴٫۰۴ ۴٫۰۵ ۴٫۰۶ ۴٫۰۷ ۴٫۰۸ ۴٫۰۹ ۴٫۱۰ ۴٫۱۱ "2020 قهرمانی آسیا Results". IWF. 25 April 2021. Retrieved 19 May 2021.
 5. "Men's 73 کیلوگرم Results" (PDF). TOCOG. 28 July 2021. Archived from the original (PDF) on 28 July 2021. Retrieved 28 July 2021.
 6. "Weightlifting – Men's 109کیلوگرم – Results" (PDF). TOCOG. 3 August 2021. Archived from the original (PDF) on 3 August 2021. Retrieved 3 August 2021.
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۵ "2015 World Weightlifting Championships Results". فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری. Archived from the original on 3 April 2019. Retrieved 22 November 2015.
 8. "Men's 62kg Group A". Incheon 2014 official website. Archived from the original on 23 September 2014. Retrieved 21 September 2014.
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ ۹٫۳ "2014 World Weightlifting Championships Results". IWF. 8 November 2014. Archived from the original on 21 September 2020. Retrieved 9 November 2014.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ "2013 IWF World Championships Results Book" (PDF). فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری. pp. 59–60. Archived from the original (PDF) on 29 October 2013. Retrieved 27 October 2013.
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ "1st International Fajr Cup Results". IWF. 31 May 2016. Retrieved 31 May 2016.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ "Men's 94kg Results". www.london2012.com. 4 August 2012. Archived from the original on 8 August 2012. Retrieved 4 August 2012.
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ "IWF Grand Prix 5th Russian Federation President's Cup Results". فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری. Retrieved 12 December 2015.
 14. "Women's 53kg Group A". Incheon 2014 official website. Archived from the original on 7 October 2014. Retrieved 21 September 2014.
 15. "Women's 63kg Group A". Incheon 2014 official website. Archived from the original on 25 September 2014. Retrieved 23 September 2014.
 16. "Women's 75kg Group A". Incheon 2014 official website. Archived from the original on 7 October 2014. Retrieved 25 September 2014.
 17. ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ "Women's +75kg Group A". Incheon 2014 official website. Archived from the original on 26 September 2014. Retrieved 26 September 2014.

پیوند به بیرونویرایش