فهرست سازمان‌های اطلاعاتی

اوکراین اوکراینویرایش

افغانستان افغانستانویرایش

آلبانی آلبانیویرایش

الجزایر الجزایرویرایش

آرژانتین آرژانتینویرایش

ارمنستان ارمنستانویرایش

استرالیا استرالیاویرایش

روسیه روسیهویرایش

سازمان جاسوسی شوروی(KGB)

ایران ایرانویرایش

بریتانیای کبیر انگلیس(بریتانیا)ویرایش

اسرائیلاسرائیلویرایش

ترکیه ترکیهویرایش

جمهوری چکجمهوری چکویرایش

پاکستان پاکستانویرایش

چین چینویرایش

 • وزارت امنیت کشور (MMS)

آلمان آلمانویرایش

 • سرویس جاسوسی فدرال(BND)
 • سرویس اطلاعات فدرال (BND)
 • دفتر اطلاعاتی صدر اعظم
 • وزارت فدرال کشور (BMI)
 • دفتر فدرال محافظت از قانون اساسی (BFV)
 • نیروی دفاعی فدرال
 • سرویس نظامی ضد اطلاعات (MAD)

فرانسه فرانسهویرایش

 • هیئت مدیره عمومی برای امنیت خارجی(DGSE)

برزیل برزیلویرایش

 • اداره اطلاعات برزیل(ABIN)

دانمارک دانمارکویرایش

 • دفاع اطلاعات(FE)

هند هندویرایش

 • سازمان تحقیق و تحلیل بال (RAW)
 • اطلاعات دفتر(IB)

سوئد سوئدویرایش

سوئیس سوئیسویرایش

 • سازمان اطلاعات سوئیس(NDB)

پرتغال پرتغالویرایش

 • دفاع اطلاعات استراتژیک(SIED)

کره شمالی کره شمالیویرایش

کره جنوبی کره جنوبیویرایش

کانادا کاناداویرایش

 • خدمات امنیت اطلاعات کانادا(SOA)

ژاپن ژاپنویرایش

 • خدمات پلیس ژاپن(NPA)

جمهوری آذربایجان جمهوری آذربایجانویرایش

 • وزارت امنیت ملی آذربایجان(MNS)

 ایالات متحده آمریکاویرایش