فهرست ویژگی‌های فیزیکی شیشه

در این مقاله فهرستی از ویژگی‌های فیزیکی شیشه‌های معمول آورده شده‌است:

ویژگی‌ها شیشه آهک سوددار (ویژهٔ ظرف و بطری)[۱] شیشه بوروسیلیکات (با انبساط کم مانند پیرکس و شیشهٔ دوران) پشم شیشه (برای عایق حرارتی) شیشه‌های نوری ویژه (مانند شیشه کریستال) شیشه سیلیسی شیشهٔ ژرمانیم دی‌اکسید شیشهٔ ژرمانیم سلنید
ترکیب شیمیایی
wt%
۷۴ SiO۲, ۱۳ Na۲O, 10.5 CaO, 1.۳ Al۲O۳, ۰٫۳ K۲O, ۰٫۲ SO۳, ۰٫۲ MgO, 0.۰۱ TiO۲, ۰٫۰۴ Fe۲O۳ ۸۱ SiO۲, ۱۲٫۵ B۲O۳, ۴ Na۲O, 2.2 Al۲O۳, ۰٫۰۲ CaO, 0.06 K۲O 63 SiO۲, ۱۶ Na۲O, 8 CaO, 3.3 B۲O۳, ۵ Al۲O۳, ۳٫۵ MgO, 0.8 K۲O, 0.3 Fe۲O۳, ۰٫۲ SO۳ ۴۱٫۲ SiO۲, ۳۴٫۱ PbO, ۱۲٫۴ BaO, ۶٫۳ ZnO, 3.0 K۲O, 2.5 CaO, 0.35 Sb۲O۳, ۰٫۲ As۲O۳ SiO۲ GeO۲ GeSe۲
گرانروی
log(η, Pa·s) = A +
B / (T in °C - To)
۵۵۰–۱۴۵۰ °C:
A = -۲٫۳۰۹
B = ۳۹۲۲
To = 291
۵۵۰–۱۴۵۰ °C:
A = -۲٫۸۳۴
B = ۶۶۶۸
To = 108
۵۵۰–۱۴۰۰ °C:
A = -۲٫۳۲۳
B = ۳۲۳۲
To = 318
۵۰۰–۶۹۰ °C:
A = -۳۵٫۵۹
B = ۶۰۹۳۰
To = -۷۴۱
۱۱۴۰–۲۳۲۰ °C:
A = -۷٫۷۶۶
B = ۲۷۹۱۳
To = -۲۷۱٫۷
۵۱۵–۱۵۴۰ °C:
A = -۱۱٫۰۴۴
B = ۳۰۹۷۹
To = −۸۳۷
دمای انتقال شیشه
Tg، °C
۵۷۳ ۵۳۶ ۵۵۱ ~۵۴۰ ۱۱۴۰ ۵۲۶ ± ۲۷[۲][۳][۴] ۳۹۵[۵]
ضریب انبساط گرمایی
ppm/K, ~۱۰۰–۳۰۰ °C
9 ۳٫۵ ۱۰ ۷ ۰٫۵۵ ۷٫۳
چگالی
۲۰ °C و [g/cm۳]
۲٫۵۲ ۲٫۲۳۵ ۲٫۵۵۰ ۳٫۸۶ ۲٫۲۰۳ ۳٫۶۵[۶] ۴٫۱۶[۵]
ضریب شکست nD[۷] ۲۰ °C ۱٫۵۱۸ ۱٫۴۷۳ ۱٫۵۳۱ ۱٫۶۵۰ ۱٫۴۵۹ ۱٫۶۰۸ ۱٫۷
پاشش ۲۰ °C
۱۰۴×(nF - nC)[۷]
۸۶٫۷ ۷۲٫۳ ۸۹٫۵ ۱۶۹ ۶۷٫۸ ۱۴۶
مدول یانگ
۲۰ °C, GPa
72 ۶۵ ۷۵ ۶۷ ۷۲ ۴۳٫۳[۸]
مدول برشی
۲۰ °C, GPa
۲۹٫۸ ۲۸٫۲ ۲۶٫۸ ۳۱٫۳
دمای مایع شدگی
°C
۱۰۴۰ ۱۰۷۰[۹] ۱۷۱۵ ۱۱۱۵
ظرفیت گرمایی
۲۰ °C,
J/(mol·K)
۴۹ ۵۰ ۵۰ ۵۱ ۴۴ ۵۲
کشش سطحی،
~۱۳۰۰ °C, mJ/m۲
۳۱۵ ۳۷۰ ۲۹۰
خوردگی،
ISO 719[۱۰]
۳ ۱ ۳

منابعویرایش

  1. اندکی متفاوت از شیشه‌های پنجره‌ای است (همچنین به آن شیشهٔ صاف یا شیشهٔ شناور هم می‌گویند. شیشهٔ شناور دارای اکسید منیزیم بیشتر نسبت به ظرف‌های شیشه‌ای است و درصد سیلیس و آهک آن‌ها کمتر است. برای آگاهی بیشتر مقالهٔ شیشه آهک سوددار را نگاه کنید.
  2. A.J. Leadbettera and A.C. Wrigh (۱۹۷۲). «Diffraction studies of glass structure: II. The structure of vitreous germania». Journal of non-crystalline solids. ۷: ۳۷–۵۲. doi:10.1016/0022-3093(72)90016-6. بیبکد:1972JNCS....7...37L.
  3. M. Micoulaut؛ و دیگران (۲۰۰۶). «Simulated structural and thermal properties of glassy and liquid germania». Physical Review E. ۷۳ (۳): ۰۳۱۵۰۴. doi:10.1103/PhysRevE.73.031504. بیبکد:2006PhRvE..73c1504M.
  4. 35 Tg data for GeO2 from Sciglass 6.7
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ Kotkata؛ El-Shair، H T؛ Afifi، M A؛ Abdel-Aziz، M M؛ و دیگران (۱۹۹۴). «Effect of thallium on the optical properties of amorphous GeSe2 and GeSe4 films». J. Phys. D: Appl. Phys. ۲۷ (۳): ۶۲۳–۶۲۷. doi:10.1088/0022-3727/27/3/031. بیبکد:1994JPhD...27..623K.
  6. P. S. Salmon؛ و دیگران (۲۰۰۶). Physical Review Letters «Glass Fragility and Atomic Ordering on the Intermediate and Extended Range» مقدار |url= را بررسی کنید (کمک). Physical Review Letters. ۹۶ (۲۳): ۲۳۵۵۰۲. doi:10.1103/PhysRevLett.96.235502. PMID 16803382. بیبکد:2006PhRvL..96w5502S.
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ اندیس D نشان می‌دهد که مقدار n در طول موج λ برابر با ۵۸۹٫۲۹ nm و F و C به ترتیب نشان دهندهٔ ۴۸۶٫۱۳ nm (آبی) و ۶۵۶٫۲۷ nm (قرمز) است. مقالهٔ خطوط فرانهوفر را نگاه کنید.
  8. L. G. Hwa and W.C. Chao (۲۰۰۵). «Velocity of sound and elastic properties of lanthanum gallo-germanate glasses». Materials Chemistry and Physics. ۹۴: ۳۷–۴۱. doi:10.1016/j.matchemphys.2005.04.010.
  9. Valid for glass composition, wt%: 80.7 SiO2, 13.1 B2O3, 4.1 Na2O, 2.1 Al2O3; Reference: Baak N. T. E. A. and Rapp C. F. , GB Patent No. 1132885 Cl C 03 C 3/04, Abridg. Specif. , 1968; Assignee: Owens-Illinois, Inc. (US).
  10. International Organization for Standardization, Procedure 719 (1985)