قارن (ابهام‌زدایی)

قارن معرب کارن و نامی مردانه است که در اساطیر ایران نخست فرزند کاوه آهنگر بود. منتهی افراد دیگری هم از این نام بهره برده‌اند که می‌تواند مقصود شما باشند:

جستارهای وابستهویرایش