لوزی

یکی از اشکال هندسی و نوعی متوازی‌الاضلاع

در هندسه، هر لوزی (به فرانسوی: Losange) یک چهار ضلعی متساوی الاضلاع است. به بیان دیگر یک چند ضلعی با چهار ضلع، که اضلاعش با هم برابر هستند. و همچنین در لوزی قطرها نیز عمود منصّف یکدیگرند. مجموع دو زاویه مجاور با هم در لوزی برابر ۱۸۰ درجه است. متوازی‌الأضلاعی که قطرهای آن عمود منصّف یکدیگر باشند لوزی است.لوزی میتواند منتظم یا نامنتظم باشد. اگر لوزی مربعی باشد منتظم است. برای بدست آوردن مساحت لوزی قطر بزرگ را ضرب در قطر کوچک می‌کنیم و تقسیم بر ۲ می‌کنیم.

لوزی
لوزی افقی و عمودی
نوعچهارضلعی، ذوزنقه، متوازی‌الأضلاع، بادبادک (هندسه)
اضلاع و رئوس۴
نماد اشلفلی{ } + { }
{2α}
نماد کاکستر
گروه تقارندووجهی (D2), [2], (*22), مرتبه ۴
مساحت (نصف حاصلضرب قطر بزرگ و قطر کوچک)
چندضلعی دوگانمستطیل
خواصچندضلعی‌های کوژ و کاو، isotoxal

در انگلیسی عموماً به لوزی Rhombus می‌گویند اما گاهی Rhomb یا Diamond (الماس) هم نامیده می‌شود. جمع این کلمه Rhombi یا Rhombuses و گاهی Rhombbi یا Rhombbuses است.

منشأ کلمه Rhombus از واژه یونانی Rhombos است: «یک تکه چوب که روی یک رشته پیچیده شده‌است و ایجاد سروصدا می‌کند!»[۱]

ویژگی‌های لوزی ویرایش

می‌توان ویژگی‌های زیر را برای لوزی برشمرد:

  • در لوزی قطرها هم برهم عمود هستند و هم یکدیگر را نصف می‌کنند پس عمود منصف یکدیگر هستند.
  • در لوزی قطرها نیمسازهای زوایای لوزی هستند.
  • مجموع زوایای داخلی ۳۶۰ درجه است و دارای دو محور تقارن است. در لوزی زوایای مجاور مکمل و زوایای روبه روی هم با هم برابر اند.
  • در لوزی زاویه‌های روبرو برابر هستند.
  • دو خط تقارن دارد.

مساحت ویرایش

برای بدست آوردن مساحت لوزی قطر بزرگ را ضرب در قطر کوچک می‌کنیم و تقسیم بر ۲ می‌کنیم سپس جواب به دست میاید.[۲]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام مجله فرادرس 2020 وارد نشده‌است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
  2. "فیلم آموزشی از فصل اندازه‌گیری آموزش مبحث مساحت لوزی و ذوزنقه از کلاس پنجم دبستان". Kanoon.ir/Amoozesh. 2016-02-04. Retrieved 2020-05-31.